check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

24/7 inzicht in uw personeelsadministratie

14-11-2017

De dagen worden weer korter en dit houdt in dat de feestdagen weer voor de deur staan. Uw werknemers komen met de vraag of er vrij genomen kan worden. Loyaal als u bent, stemt u in met het verzoek. Maar hebben de werknemers nog wel genoeg vrije dagen? Wellicht hebben andere werknemers een paar maanden geleden al een verlofaanvraag ingediend of heeft u te maken met (langdurige) zieken. Dan loopt uw personeelsbezetting in gevaar. Hoe fijn is het dan, als u 24/7 in één oogopslag kunt zien hoe de bezetting eruit ziet rond de feestdagen!

Ons softwarepakket Loket.nl biedt u tal van mogelijkheden op gebied van verlof en verzuim. 

De verlofmodule
Met de verlofmodule worden alle (boven-)wettelijke vakantiedagen per werknemer bijgehouden. Desgewenst kunnen hier ook andere verlofuren aan toegevoegd worden. Denk aan tijd-voor-tijd-uren, kort verzuim, zorgverlof etc.
Op 1 januari van elk jaar wordt het saldo van 31 december aangevuld met het nieuwe jaarverlofsaldo. Gedurende het jaar zullen uw werknemers verlofaanvragen indienen. Dit is voor de werknemers mogelijk d.m.v. de Werknemerapp of via Werknemerloket. U als werkgever handelt de aanvraag zelf af in de Werkgeverapp of via uw persoonlijke omgeving in Loket. Dat wil zeggen u keurt het goed of weigert de verlofaanvraag. Heeft u verschillende afdelingen in uw bedrijf? Dan kan de desbetreffende afdelingsmanager de verlofaanvraag goedkeuren of weigeren. Na afhandeling van de aanvraag, ontvangt de werknemer hier een bericht van én wordt het verlofsaldo direct bijgewerkt. Hierdoor hebben u en uw werknemer 24/7 inzicht in de verlofsaldi. Bovendien zorgt Loket er voor dat eerst de wettelijke verlofdagen afgeboekt worden en daarna de bovenwettelijke. Dit i.v.m. de verschillen in verjaringstermijn.

Met ingang van oktober jl. is het nu ook mogelijk om een opbouw in te dienen via de Werknemerapp. Heeft uw werknemer t.v.t.-uren opgebouwd, dan kunnen deze uren met de nieuwe functionaliteit als zijnde 'opbouw' aangevraagd worden. De procedure verloopt verder hetzelfde als bij een verlofaanvraag. De opbouw dient dus ten alle tijde door u of de afdelingsmanager geaccordeerd te worden en zal vervolgens weer bijgewerkt worden op de verlofkaart.

Ziekteverzuim
Helaas ontkomt u er waarschijnlijk niet aan als ondernemer. Ziekteverzuim. De ziekmelding wordt aan de verzekeraar gemeld en vervolgens is het te hopen dat de werknemer weer snel aan de slag kan. Loket biedt u ook de mogelijkheid om het ziekteverzuim te administreren. Dubbel en onnodig zult u denken, maar wat als u overstapt naar een andere verzekeraar? Dan bent u ook uw inzicht in het verleden kwijt. Meldt uw werknemer zich geregeld ziek? Of bent u benieuwd naar uw personeelsbezetting, dan is het administreren van het ziekteverzuim in Loket een must! Een ander bijkomend voordeel is dat diverse managementinformatie opgevraagd kan worden. Tevens ontvangt u tijdig signalen welke van belang zijn voor de Wet Verbetering Poortwachter!

Beoordelingen/verstrekkingen/opleidingen
Loket is ook uitermate geschikt voor het vastleggen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken, verstrekkingen en opleidingen van uw werknemers. Welke werknemers hebben een laptop, tag, gereedschap, telefoon etc. Wie heeft er een BHV-certificaat of spuitlicentie? Zijn deze nog geldig? Het vastleggen van deze gegevens in Loket zorgt ervoor dat u tijdig een signaal ontvangt wanneer de geldigheid verloopt.

Vanaf oktober is het ook mogelijk voor de werknemer om declaratiebonnen te uploaden in het Werknemerloket. Deze worden direct in het werknemerdossier gearchiveerd en de uitbetaling van deze onkosten loopt via de salarisstrook. Ook is het mogelijk om mutaties zoals gemaakte reiskosten, overuren etc in te dienen. Deze dienen nog wel geaccordeerd te worden.

Van alle hierboven genoemde functionaliteiten zijn diverse overzichten te creëren en/of te exporteren. Zo heeft u waar en wanneer u maar wilt inzicht in uw personeelsadministratie!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Loket, dan staan wij u graag te woord! Telefoon 088 - 374 45 00. Mailen kan uiteraard ook: info@salariscompleet.nl.