check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

De Arbeidstijdenwet

07-11-2016

Als salarisadviseurs merken wij dat de Arbeidstijdenwet bij menig ondernemer niet scherp in beeld is. Om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw werknemers te waarborgen, schrijft de Arbeidstijdenwet voor hoeveel uur per dag of per periode een werknemer mag werken. Dit is mede afhankelijk van leeftijd. Daarnaast zijn er regels voor pauzes en minimale rusttijden. 

Om u van de juiste informatie te voorzien, hebben wij highlights van deze regelgeving onder elkaar gezet.

Pauzetijden

Jongeren tot 18 jaar hebben recht op een half uur pauze als zij meer dan 4,5 uur werken. Dit mag verdeeld worden in 2 pauzes van 15 minuten. Volwassen werknemers hebben recht op een half uur pauze als zij meer dan 5,5 uur werken. Wanneer zij meer dan 10 uur per dag werken, bedraagt de minimale pauzetijd 45 minuten.

Rusttijden

Voor kinderen van 13 en 14 jaar is het van belang dat zij 14 uur onafgebroken rusten, dit geldt in ieder geval tussen 19:00 uur en 07:00 uur. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten 12 uur onafgebroken rusten, voor hen geldt dit tussen 23:00 en 06:00 uur. De onafgebroken rusttijd voor volwassenen moet minimaal 11 uur zijn, maar mag één keer per week 8 uur bedragen.

Maximum uren

 Volwassenen werken maximaal 12 uur per dag en maximaal 60 uur per week. Over 16 weken gezien mag er maximaal gemiddeld 48 uur per week gewerkt worden.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk verrichten met een maximum van 9 uur per dag. Daarbij worden de schooluren beschouwd als arbeidsuren en deze tellen mee in het aantal van 9 uur. Zij werken maximaal 45 uur per week, als hun gemiddeld aantal werkuren per 4 weken maar niet hoger ligt dan 40 uur. Daarnaast mogen zij op zondag werken, mits ze de zaterdag ervoor vrij zijn. Het is daarbij belangrijk dat de scholier minimaal 13 van de 52 zondagen per jaar vrij is.

15-jarigen kunnen zelfstandig licht niet-industrieel werk verrichten en onder voorwaarden ook op zondag werken. Op schooldagen werken zij maximaal 2 uur per dag en op zaterdagen en in vakanties is dit maximaal 8 uur per dag. Tijdens schoolweken werken zij maximaal 12 uur per week en tijdens vakantieweken maximaal 40 uur in maximaal 5 dagen. In de zomervakantie mogen zij maximaal 6 weken werken, waarvan 4 weken aaneengesloten. 

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen op maandag tot en met zaterdag licht niet-industrieel werk verrichten. Omdat ze nog niet zelfstandig mogen werken, kunnen werkgevers hen alleen als hulp inschakelen. Op schooldagen mogen zij maximaal 2 uur per dag werken en op zaterdagen en in vakanties maximaal 7 uur per dag. Tijdens schoolweken mogen zij wekelijks maximaal 12 uur werken en in vakantieweken maximaal 35 uur in 5 werkdagen. In de zomervakantie geldt een maximum van 4 weken, waarvan 3 aaneengesloten.

Wilt u meer informatie over de Arbeidstijdenwet of andere personeelszaken? Neem gerust contact op met de salarisadviseurs van Salaris Compleet via 088-3744500.

Geschreven door: Dorith van der Meer