check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Kent u alle regels inzake de arbowetgeving?

08-09-2017

Eén ding mag gezegd worden: het hebben van personeel is nooit saai! Elke keer worden er weer nieuwe regels en nieuwe wetten opgelegd. Ook was dit afgelopen juli weer het geval. Wat is er veranderd?

Vanaf 1 juli 2017 is elke onderneming verplicht een basiscontract afgesloten te hebben bij een arbodienstverlener (arbodienst of arboarts). Dat is op zich niet zo’n grote verandering, want het merendeel van de werkgevers heeft al een contract bij een arbodienst.

 Wat kunnen we dan wel als grote verandering beschouwen?

  • Iedere werknemer heeft het recht om preventief en op eigen initiatief een bedrijfsarts te raad plegen over individuele en persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. U als werkgever bent verplicht uw werknemers hierop te wijzen;
  • Dit bezoek is anoniem en u wordt als werkgever van het bezoek en inhoud niet op de hoogte gebracht. Wel krijgt u de rekening gepresenteerd!
  • De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer;
  • De werknemer heeft recht op een second opinion indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Deze keuze is vrij tot op zekere hoogte. De werknemer kan kiezen uit de bedrijfsartsen waarmee de arbodienstverlener een contract heeft afgesloten;
  • De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • De preventiemedewerker krijgt een duidelijke rol in de organisatie;
  • De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen opsporen en kunnen melden;
  • De bedrijfsarts moet kunnen adviseren inzake preventie.

Uit bovenstaande veranderingen kan worden opgemaakt dat u als werkgever een belangrijke rol heeft m.b.t. de verplichtingen en het voorkomen van ziekte. Het volstaat niet meer om een ziekmelding alleen maar door te geven aan de arbodienst. Er wordt een actieve houding van u verwacht.

Is uw beleid al aangepast en gecommuniceerd met uw werknemers? Is uw arbocontract aangepast aan de nieuwe wetgeving?
Voor contracten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2017 geldt een overgangstermijn van 1 jaar! Werkgever en arbodienstverlener krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Op alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017 zijn de gewijzigde beleidsregels van toepassing. Heeft u nog geen basiscontract met een arbodienstverlener afgesloten? Met ingang van 1 september 2017 legt de inspectie SZW direct een boete op! De inspectie mag u ook een boete opleggen als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding!

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen maanden informatie ontvangen van uw arbodienstverlener over de nieuwe arbowetgeving. Vaak ontbreekt het aan tijd om deze informatie door te nemen. Toch doet u er verstandig aan om na te gaan of uw onderneming al voldoet aan het nieuwe basiscontract zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan!

Als u dan toch uw papieren aan het doorkijken bent, kijk dan ook die van uw ziekteverzuimverzekering even door. Een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft hun wijze van gegevens aanleveren veranderd. De wijze van na verrekenen hebben zij aangepast van achteraf naar actuele gegevens. Dit is een heel belangrijke wijziging waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Nieuwe werknemers, werknemers uit dienst, salariswijzigingen en wijzigingen in arbeidsuren dienen in de betreffende maand te worden doorgegeven. Als dit vergeten wordt, kan het consequenties hebben wanneer u een declaratie indient.

Twijfelt u aan uw huidige verzuimprotocol en/of personeelsdocumenten waarin de afspraken met uw medewerkers zijn vastgelegd? Wilt u deze processen bijstellen op de huidige wetgeving of wilt u simpelweg een advies waarmee u zelf aan de slag kunt gaan? Neem contact met ons op via 088 374 4500 of info@salariscompleet.nl voor een afspraak!

Geschreven door: Marijke van der Water