check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2017

09-03-2017

Het is echt mogelijk! Bijna 10% subsidie van de Belastingdienst voor werkgevers sinds 2017 zónder een ingewikkelde aanvraag.

Met deze pakkende titel hoop ik even uw aandacht te trekken, want:

Werkgevers ontvangen volautomatisch € 1,01 per gewerkt uur voor hun medewerkers die het wettelijk minimumloon verdienen of gemiddeld maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, met een maximum bedrag van € 2.000 subsidie per werknemer.

Voor hun medewerkers met een loonniveau tussen de gemiddeld 110%-125% is dit € 0,51 per gewerkt uur, met een maximum van € 1.000 subsidie per werknemer.

Nog enkele voorwaarden om de subsidie te kunnen ontvangen: de werknemer moet minimaal 1.248 uren per jaar op de loonlijst staan. Dit komt bijv. neer op een 24-urige werkweek als men een volledig jaar in dienst is. De werknemer moet de leeftijd hebben van 23 jaar of ouder, maar nog niet AOW-gerechtigd.

Het wettelijk minimumloon vanaf 23 jaar is € 8,96 bruto per uur. Uitgaande van globaal 20% werkgeverslasten bovenop het brutoloon is de kostprijs per loonuur voor de werkgever zo’n € 10,75. Een subsidie van € 1,01 laat de kostprijs met 9,4% dalen!

Werkt u met oproepkrachten met een “all-in-loon”? Die mogelijk 1.248 uren of meer zullen werken in 2017? Dan kan dat ongunstig voor u uitpakken. Met nieuwe oproepkrachten kan beter worden overeengekomen dat men verlof opneemt in plaats van dat u uitbetaald. Dit verhoogt immers het gemiddelde bruto uurloon waardoor u minder of geen subsidie zult ontvangen. Bovendien zorgt het opnemen van verlof tot meer loonuren waardoor het aantal van 1.248 eerder binnen bereik is.

Tot slot de uitwerking van de LIV: pas in 2018 kan de werkgever de subsidie over 2017 ontvangen. Medio maart ontvangt men de voorlopige berekening van de subsidie gebaseerd op de ingediende loonaangiften 2017. De uitkering volgt pas in de maanden daarna.

Geschreven door: Dorith van der Meer