check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

U heeft een AOW-er in dienst, wat zijn nu precies de regels?

02-05-2017

Er is in de praktijk veel onduidelijk over het in dienst hebben of nemen van AOW-ers.
In deze blog wil ik dit overzichtelijk maken voor u. Ik splits ze op in 2 groepen:

1. De AOW-er die is blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
In deze situatie loopt de bestaande arbeidsovereenkomst door; u kunt dit op een door u gewenst moment met 1 maand opzegtermijn beëindigen. Zonder tussenkomst van de kantonrechter hoeft u geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. De opzegging dient wel schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Er is géén transitievergoeding verschuldigd.

Ook kunt u ervoor kiezen om uw werknemer bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een nieuw arbeidscontract aan te bieden voor bepaalde tijd. Een AOW-er mag u namelijk zesmaal een contract voor bepaalde tijd aanbieden, in een periode van 4 jaar. Pas daarna ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd.  Voor dit dienstverband, dat is aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd, gelden dan wel de normale ontslagregels net als voor uw overige personeel in vaste dienst!

2. De AOW-er die pas in dienst treedt nadat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
Voor deze werknemers gelden dus de hierboven genoemde regels: u kunt ze 6 tijdelijke arbeidscontracten aanbieden in 4 jaar tijd. Het volgende contract zal dan een vast contract zijn waarbij de “normale” ontslagregels van toepassing zijn.

De AOW-er wordt ziek, wat nu?
De AOW-er kunt u niet verzekeren in uw verzuimverzekering die u heeft afgesloten voor uw overige personeel. Toch heeft u een loondoorbetalingsplicht. Gelukkig niet zo lang als voor uw overige personeel; u moet gedurende 13 weken het loon doorbetalen!

Is de AOW-er na 13 weken nog ziek, dan kunt u ervoor kiezen hem of haar te ontslaan. Aangetekend met 1 maand opzegtermijn, ofwel via een ontslagvergunning bij het UWV, afhankelijk van de startdatum van het arbeidscontract (vóór of ná de AOW-gerechtigde leeftijd).

Is de AOW-er verzekerd?
De AOW-er is mogelijk verzekerd in uw collectieve ongevallenverzekering en/ of uw schadeverzekering voor inzittenden. Check de eindleeftijd op de polissen of nog beter, ga het gesprek eens aan met uw assurantietussenpersoon over deze speciale groep medewerkers!

Het is goed om te weten hoe u de AOW-er kunt beschermen tegen inkomensverlies als u besluit om na 13 weken ziekte niet met hem of haar door te gaan.

Beloning
De AOW-er moet conform cao uitbetaald worden. Is er geen cao van toepassing? Dan geldt het wettelijk minimum loon. Bij een contract dat al werd afgesloten voor de AOW-gerechtigde leeftijd loopt de beloningsafspraak door zoals eerder was overeengekomen.

NB: door het aanbieden van nieuwe tijdelijke contracten na de AOW-leeftijd, kunt u dus desgewenst eenvoudig de beloning bijstellen!

Een laatste tip:
Overleg met uw werknemer of er naast de AOW-uitkering en het loon dat hij/zij bij u verdient, verder nog sprake is van pensioenuitkering(en). Vaak valt men in een hogere belastingschijf als alles in box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting bij elkaar wordt geteld. Het helpt dan om de loonheffing maximaal in te laten houden, wellicht dat de werknemer dan iets teveel afdraagt. Maar beter is het om een teruggaaf te ontvangen dan een aanslag te moeten betalen. Zeker als je werknemer dit niet had ingepland!