check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Uitgebreide mogelijkheden subsidie praktijkleren!

12-06-2018

Sinds 2 juni 2018 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student, maar kan mogelijk ook toepasbaar zijn voor de werknemer die een beroepsopleiding volgt.

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor de volgende leerlingen/studenten:

  • Vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg.
  • Mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving.
  • Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

En in het schooljaar 2017/2018 zijn hier drie nieuwe doelgroepen aan toegevoegd:

  • Leerlingen in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) en die een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel hebben of een uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • Leerlingen in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO).
  • Leerlingen die de Entreeopleiding vmbo volgen.

Het recht op subsidie is per opleiding afhankelijk, onder andere het aantal klokuren stage is van belang. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvragen moeten uiterlijk 17 september 2018 worden ingediend!

Een werkgever vraagt de subsidie achteraf aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Werkgevers kunnen dus nú de subsidie aanvragen voor schooljaar 2017-2018. De aanvraagperiode duurt tot en met 17 september 2018, 17:00 uur.
Voor een aanvraag dient u te beschikken over E-Herkenning (niveau 1). Indien u dit nog niet heeft, kunt u de E-Herkenning hier aanvragen.

Indien u hulp nodig heeft bij uw aanvraag kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij ontvangen dan graag kopieën van de praktijkleerovereenkomsten.

Geschreven door Linda Noordam