check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Uw stemkeuze heeft invloed op de belastingen

13-03-2017

Op 15 maart mag ook u uw stem uitbrengen. Wist u dat de keuze van uw stem invloed heeft op de belastingen? Het belastingstelsel op de schop nemen, is iets wat bijna elke politicus van plan is. Het ideale belastingstelsel is volgens de partijen als volgt opgebouwd. 

Het ideale belastingstelsel
Volgens verschillende partijen zal het belastingstelsel aangepast moeten worden. Het moet eenvoudiger, met minder aftrekposten, heffingskortingen en solidariteitsheffing, zo geven CDA en SP aan. Ook vindt CDA dat in een ideaal belastingstelstel belasting wordt geheven naar draagkracht: één tarief voor iedereen en voor hogere inkomens een solidariteitsheffing. Dit houdt in dat elk tarief lager zal worden dan dat u nu betaald.

VVD vindt een ideaal belastingstelsel een stelsel waar lagere belastingen gelden. Door het verlagen van de belasting op arbeid, wil VVD het aantrekkelijker maken voor ondernemers om personeel in dienst te nemen.

Ook D66 geeft aan dat de lasten op arbeid verlaagd moeten worden, maar de lasten op vervuiling verhoogd. D66 wil de lijn van de partij doorzetten, met onder andere de afschaffing van de belastingvrijstelling op rode diesel en lagere energiebelasting op elektrische auto’s. Ook SP pleit voor deze uitspraak.

Aansluiting en inspecteurs

VVD, SP en D66 vinden het daarnaast van belang dat box 2 en box 3 beter op elkaar aansluiten. Op dit moment ligt het fictieve rendement te hoog. Deze zou meer in lijn moeten liggen met de werkelijke rendementen.

Daarnaast is het in een ideaal belastingstelsel volgens de partijen niet meer mogelijk om te frauderen of om belasting te ontduiken. Door meer inspecteurs en deurwaarders van de Belastingdienst aan te nemen en in te zetten, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. 

Bent u een zwevende kiezer?

De fiscale stemwijzer legt de focus op fiscale maatregelen. De belastingmaatregelen uit verkiezingsprogramma’s worden vergeleken en helpen u bij het maken van uw keuze. Veel succes en maak op 15 maart een keuze waar u zich goed bij voelt. 

Geschreven door: Reinier Persoon