check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Wat moet je weten bij het in dienst nemen van een jongere werknemer?

15-06-2017

Het in dienst nemen van een jongere werknemer heeft voor- en nadelen. Waar moet u rekening mee houden? Denk hierbij aan arbeidstijden, want een jongere werknemer mag niet zoveel werken als een volwassenen.

De arbeidstijden en rusttijden hebben wij in het onderstaande bestand extra voor u uitgelicht.

Indien een jongere werknemer naast zijn verdiensten bij een werkgever kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt, kan dit voor de werknemer nadelige gevolgen hebben.

Bijverdienen naast de kinderbijslag of studiefinanciering

Bijverdienen naast de kinderbijslag

Voor scholieren die jonger zijn dan 18 jaar kan het bijverdienen gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Een scholier jonger dan 18 jaar mag maximaal € 1.265,- bijverdienen per kwartaal. Indien de inkomsten van een scholier in een kwartaal hoger zijn, vervalt in dit kwartaal de kinderbijslag.

Alleen tijdens de zomervakantie mag een scholier meer bijverdienen. Dit is de periode tussen 2 schooljaren. In de zomervakantie mag een scholier € 1.299,- netto extra bijverdienen.

Een eventuele uitkering van vakantiebijslag wordt buiten beschouwing gelaten. Dit is geen onderdeel van de maximale netto bijverdiensten.

Ieder jaar in oktober worden deze maximum bedragen aangepast.

Bijverdienen naast een studiefinanciering

Een student met een studiefinanciering volgens het oude stelsel mag in 2017 maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Het gaat hier om het verzamel inkomen of het belastbaar inkomen.

Verdient de student meer dan € 14.215,75 per jaar. Dan overschrijdt de student de bijverdiengrens. De student moet dan de studiefinanciering, en indien van toepassing ook het OV- reisproduct, stopzetten met ingang van de maand dat de student over de bijverdiengrens heengaat.

Het te veel verdiende geld moet de student afdragen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voor studenten in het hoger onderwijs geldt sinds de invoering van het studievoorschot (nieuwe stelsel) geen bijverdiengrens meer.

Studenten- en scholierenregeling

Volgt uw werknemer een opleiding? Pas dan de studenten- en scholierenregeling toe. U betaalt dan geen (of minder) loonheffing. De werknemer krijgt dan meer netto loon uitbetaald. Gebruik hiervoor het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)

Loonheffingskorting toepassen

Indien een werknemer meerdere werkgevers heeft, is het aan te raden dat de werknemer de loonheffingskorting laat toepassen bij de werknemer waar het meeste salaris wordt ontvangen. Bij de andere werkgever moet de loonheffingskorting worden uit gezet. Dit is om te voorkomen dat er bij de aangifte inkomstenbelasting niet ineens een bedrag aan loonheffing moet worden terugbetaald.