check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

 

In de Nederlandse wetgeving moet de Europese richtlijn van 20 juni 2019 worden geïmplementeerd. Per 1 augustus is deze richtlijn in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitgewerkt. Het doel is de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en daarbij ook te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de EU met betrekking tot de informatie die een werkgever aan een werknemer moet verstrekken en op welk moment die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden. In de arbeidscontracten en– of het personeelsreglement moeten meer zaken worden vastgelegd. De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer.

In onderstaande nieuwsberichten lichten wij telkens aandachtspunten uit voor werkgevers.

Nieuwe regels voor uw informatieplicht bij indiensttreding

22-07-2022

Het voorstel voor de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ krijgt momenteel veel aandacht. In dit wetsartikel staat welke informatie over de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden u schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer moet verstrekken.
Lees verder