check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Aftrek studiekosten ook nog in 2020?

14-08-2019

Aftrekbare studiekosten 2019 en 2020

Om de aftrek studiekosten te bepalen, is het van belang of de studie bedoeld is om de kennis op peil te houden of uit te breiden. Hoe zit dat?

Kennis op peil houden?

Als een persoon bij wilt blijven op vakgebied, dan mag diegene de kosten van het op peil houden van vakkennis 100% ten laste van de winst brengen. Tip! Indien de studiekosten van de winst afgetrokken kunnen worden, dan mogen ook de reis- en verblijfskosten worden afgetrokken. Ook mag de in rekening gebrachte btw, als vooraftrek, in mindering worden gebracht bij de btw-aangifte. Let op: Voor reis- en verblijfskosten die de cursist maakt in verband met de opleiding of cursus, alsmede in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, etc., geldt een aftrekbeperking van maximaal € 1.500. 

Kennis uitbreiden? 

Doet de medewerker nieuwe kennis op en maakt hij scholingskosten met als doel het verwerven van inkomen in box 1, zoals loon of winst, dan dient hij de kosten op te voeren als persoonsgebonden scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting. 

Let op! De medewerker krijgt dan te maken met aftrekbeperkingen. Zo zijn de kosten en uitgaven aftrekbaar als: 

  • de kosten en uitgaven die gemaakt zijn voor een opleiding of studie voor het (toekomstige) beroep hoger zijn dan de drempel van € 250;
  • er sprake is van een leertraject. De medewerker doet de kennis op onder begeleiding of toezicht. Let op! Zelfstudie is niet aftrekbaar. 

Welke kosten zijn aftrekbaar? 

  • les-, cursus-, college- en examengeld;
  • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen, zoals studieboeken, software, veiligheidsbril, e.d.;
  • kosten voor de EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties);
  • kosten van publicatie en voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid.

Er geldt een maximum van € 15.000 aan aftrek per jaar.

Niet-aftrekbare kosten? 

  • de kosten van computerapparatuur, waaronder ook tablets, notebooks en randapparatuur, zoals een printer;
  • de kosten van internetabonnementen.

Duurzame goederen? 

Zijn er voor de studie duurzame goederen nodig (goederen die een aantal jaren meegaan) die iemand niet snel zou kopen als hij deze studie niet volgt, dan moet de cursist hierover afschrijven en rekening houden met de restwaarde en levensduur. Het bedrag van de jaarlijkse afschrijving mag hij bij de scholingskosten optellen.

Aftrek 2020 blijft behouden!

Er zijn plannen om de fiscale aftrekpost in 2021 te vervangen door een subsidieregeling, het ‘STAP-budget’ (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Zo kan iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelingsbudget aanvragen van € 1.000 tot € 2.000 per jaar. Het kabinet komt nog met een verdere uitwerking.
De fiscale aftrekpost studiekosten blijft in ieder geval voor 2019 en 2020 behouden. Studiekosten om de kennis op peil te houden mag als zakelijke post worden opgevoerd en dan zijn ook de reiskosten en de btw aftrekbaar. Bij kennisuitbreiding loopt de aftrek via de IB-belastingaangifte met een aftrekdrempel van € 250.
Bron: Tips en Advies

Om de aftrek studiekosten te bepalen, is het van belang of de studie bedoeld is om de kennis op peil te houden of uit te breiden. Hoe zit dat?

Kennis op peil houden?

Als een persoon bij wilt blijven op vakgebied, dan mag diegene de kosten van het op peil houden van vakkennis 100% ten laste van de winst brengen. Tip! Indien de studiekosten van de winst afgetrokken kunnen worden, dan mogen ook de reis- en verblijfskosten worden afgetrokken. Ook mag de in rekening gebrachte btw, als vooraftrek, in mindering worden gebracht bij de btw-aangifte. Let op: Voor reis- en verblijfskosten die de cursist maakt in verband met de opleiding of cursus, alsmede in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, etc., geldt een aftrekbeperking van maximaal € 1.500.

Kennis uitbreiden?

Doet de medewerker nieuwe kennis op en maakt hij scholingskosten met als doel het verwerven van inkomen in box 1, zoals loon of winst, dan dient hij de kosten op te voeren als persoonsgebonden scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting.

Let op! De medewerker krijgt dan te maken met aftrekbeperkingen. Zo zijn de kosten en uitgaven aftrekbaar als:

·        de kosten en uitgaven die gemaakt zijn voor een opleiding of studie voor het (toekomstige) beroep hoger zijn dan de drempel van € 250;

·        er sprake is van een leertraject. De medewerker doet de kennis op onder begeleiding of toezicht. Let op! Zelfstudie is niet aftrekbaar.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

·        les-, cursus-, college- en examengeld;

·        door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen, zoals studieboeken, software, veiligheidsbril, e.d.;

·        kosten voor de EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties);

·        kosten van publicatie en voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid.

Er geldt een maximum van € 15.000 aan aftrek per jaar.

Niet-aftrekbare kosten?

·        de kosten van computerapparatuur, waaronder ook tablets, notebooks en randapparatuur, zoals een printer;

·        de kosten van internetabonnementen.