check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Alles wat u moet weten over de vaste reiskostenvergoeding voor (thuiswerkende) werknemers

25-01-2021

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maakte eind vorig jaar bekend dat er een einde komt aan de tijdelijke goedkeuring waardoor werkgevers de vaste reiskostenvergoeding onbelast mogen blijven uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. Dat heeft natuurlijk financiële consequenties voor uw werknemers, maar het heeft ook gevolgen voor uw onderneming. Waar moet u dan allemaal aan denken?

Vaste vergoeding doorbetalen in coronatijd

In deze coronatijd heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat u voor de vaste onbelaste woon-werkvergoedingen de thuiswerkdagen in heel 2020 als reisdagen mocht blijven zien. De vaste vergoeding kon u door die goedkeuring dus gericht vrijgesteld – en daarmee onbelast voor de werknemer – blijven betalen.

In december 2020 is de goedkeuring met een maand verlengd tot 1 februari 2021 in verband met de nieuwe lockdown. In het nieuwe pakket met steunmaatrelen is de noodmaatregel in verband met het coronavirus en de huidige lockdown verlengd tot 1 april 2021.

Recht op vergoeding vóór 13 maart 2020

Voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is overigens dat de werknemer op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding had. Voor de periodieke vergoeding zal dat meestal wel het geval zijn.

Vaste reiskostenvergoeding bepalen

Om de hoogte van de vaste vergoeding te berekenen gaat u bij een fulltime dienstverband standaard uit van 214 werkdagen in een jaar. Het kalenderjaar heeft natuurlijk meer werkdagen, maar er is al rekening gehouden met korte afwezigheid van de werknemer wegens vakantie, ziekte en verlof. 

Het aantal werkdagen vermenigvuldigt u met het totale aantal kilometers per dag. Dan heeft u het aantal kilometers dat de werknemer op jaarbasis reist. Dit vermenigvuldigt u vervolgens met de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer.

Om de vaste vergoeding per maand of per week te krijgen, moet u de uitkomst uiteraard delen door 12 of 52.

Deze regeling mag u alleen toepassen als de werknemer in minstens 36 weken per jaar naar zijn werkplek reist. Let erop dat u de regeling naar evenredigheid moet toepassen voor werknemers die maar een aantal dagen per week naar een vaste werkplek reizen, bijvoorbeeld doordat zij parttime werken.

Niet verplicht om door te betalen

Uw onderneming is overigens niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen als de werknemer deze kosten niet maakt. Als een werknemer langdurig (deels) thuis blijft door thuiswerken of door ziekte, is het redelijk dat de vaste reiskostenvergoeding (deels) stopt.

Alleen als in de arbeidsvoorwaardenregeling, het personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald dat u de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet u dit wél blijven doen.

Staat er niets over de reiskosten, is het in principe voldoende om de werknemers schriftelijk te informeren over de stopzetting van de vergoeding. Het is wel goed om hierbij uit te leggen waarom dat gebeurt, bijvoorbeeld vanwege een noodzakelijke kostenbesparing.

Twee mogelijkheden voor nettovergoeding

Als de goedkeuring per 1 april 2021 alsnog wordt ingetrokken, heeft uw onderneming nog twee mogelijkheden om de reiskosten van thuiswerken onbelast te blijven vergoeden.

Reiskosten van thuiswerkers onbelast blijven vergoeden

De eerste optie is het in kaart brengen van de reispatronen van uw werknemers. Hierbij moet u op individueel niveau gaan kijken of een werknemer nog voldoet aan de 36 weken- of 128 dageneis om in aanmerking te komen voor de onbelaste vergoeding. De tweede mogelijkheid is om de daadwerkelijk gereisde dagen van werknemers te vergoeden.

Reisdagen voor 2021 inschatten is lastig

Het vergoeden van de daadwerkelijk gereisde dagen lijkt van deze opties de beste mogelijkheid. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren.

  1. Het inschatten van het aantal reisdagen in 2021 lijkt een lastig verhaal te worden. De omstandigheden rondom het coronavirus en de verplichting (of de wens) om thuis te werken, veranderen keer op keer. U zult dus met aannames moeten gaan werken. Blijkt dat de aanname achteraf niet klopt, dan draait uw onderneming op voor de eventuele naheffingen voor de loonheffingen van de Belastingdienst en de onnodige administratie.
  2. Het vergoeden van de gereisde dagen is flexibeler dan het werken met een forfait.
  3. Vergoedt uw onderneming de daadwerkelijke reisdagen met eigen vervoer, dan kunt u dat makkelijker combineren met andere vergoedingen, bijvoorbeeld voor openbaar vervoer of het gebruik van de (lease)fiets. Het is dan ook makkelijker om een onbelaste thuiswerkvergoeding toe te voegen.

Financiële risico’s beperken

Uit het voorgaande blijkt dat u er goed aan doet om regelingen klaar te hebben liggen die flexibel zijn voor u maar ook voor uw werknemers en die voor u de financiële risico’s zo veel mogelijk beperken.

Compensatie voor koffie

Veel werkgevers besloten dit jaar de vaste reiskostenvergoeding toch door te betalen, bijvoorbeeld als compensatie voor de kosten die werknemers maken voor thuiswerken, zoals voor koffie, elektriciteit en, niet te vergeten, wc-papier. Sommigen betalen hiervoor al een thuiswerkvergoeding.
Dit is echter geen verplichting, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de cao, zoals bij de Rijksoverheid. Het Nibud berekende dat een thuiswerkdag gemiddeld € 2 per persoon kost.

Publicatie van Rendement Online, 22 januari 2021