Berekening LIV en LKV controleren vóór 1 mei 2019

09-03-2019

Werkgevers die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ontvangen uiterlijk 14 maart de voorlopige berekening van de Belastingdienst. Deze berekening laat zien wat de werkgever krijgt aan lage-inkomensvoordeel (LIV) en aan loonkostenvoordeel (LKV). Gegevens die onjuist zijn door een fout in de aangifte loonheffingen, kunnen zij tot en met 1 mei corrigeren.

Gegevens voor berekening lage-inkomensvoordeel

Werkgevers moeten controleren of alle werknemers in de berekening vermeld zijn, die volgens hen voldoen aan de voorwaarden van de lage-inkomensvoordeel. Ook alle gegevens van een werknemer moeten kloppen, zoals het aantal verloonde uren, zijn jaarloon en het gemiddelde uurloon. Als de werkgever ziet dat er een werknemer ontbreekt of een gegeven is onjuist, kan het totaalbedrag van de berekening lager uitvallen. De informatie moet hij dan aanpassen door een correctie in te dienen.

LKV ook controleren en eventueel corrigeren

Om loonkostenvoordeel voor een werknemer te ontvangen moet een werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een doelgroepverklaring. Als de aanvraag daarvoor op 31 januari 2019 nog in behandeling was, is de LKV voor deze werknemer niet in de voorlopige berekening opgenomen. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend, kan de werkgever dit vóór 1 mei nog rechtzetten. Tot deze datum kunnen werkgevers hun werknemers, die in aanmerking komen voor de overgangsregeling premiekorting voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers, ook nog aanmelden voor een LKV via een correctie.

Correcties die worden gedaan ná 1 mei 2019, neemt de Belastingdienst niet mee in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2018. Werkgevers krijgen deze beschikking in augustus en kunnen dan alleen nog, binnen zes weken, tegen het bezwaar ingaan.

Bron: Rendement