check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Cafetariaregeling en noodzakelijke voorziening: gerichte vrijstelling?

26-10-2021

De gerichte vrijstelling geldt niet als de werkgever de waarde van de noodzakelijke voorziening deels of volledig uitruilt met het brutoloon.

Voor gereedschappen, computers, mobiele telecommunicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium geldt een gerichte vrijstelling. Maakt de werknemer gebruik van een cafetariaregeling? Dan kan de gerichte vrijstelling in bepaalde gevallen toch gelden.

Kosten ten laste van werknemer

Hoofdregel is dat de gerichte vrijstelling niet van toepassing is als de werkgever de waarde van de noodzakelijke voorziening volledig of gedeeltelijk uitruilt met het brutoloon. Aangezien de kosten dan ten laste van de werknemer komen, wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de werkgever de voorziening voor zijn rekening neemt.

Duurdere uitvoering

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van een noodzakelijke voorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan. Voorwaarde is dat de werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon.

De uitruil voor de meerprijs van de luxere versie is alleen onbelast als de werkgever nog vrije ruimte heeft. De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing op de meerprijs.

Eigen bijdrage voor privégebruik

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik mag de werkgever deze eigen bijdrage uitruilen met het brutoloon. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Deze informatie is opgenomen in de volgende handreikingen:

Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?

Mobiele telefoon: wanneer gericht vrijgesteld?

Publicatie van SalarisVanmorgen op 08-09-2021