Compensatie vergoeding bij ontslag na ziekte goedgekeurd

26-07-2018

Het wetsvoorstel is nog vóór het zomerreces goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zodat UWV voldoende tijd heeft om de regeling voor te bereiden. Nu ook de Eerste Kamer haar akkoord heeft gegeven, is de compensatie er definitief doorheen. In het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding stond dat werkgevers de compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 kunnen aanvragen. Dit kan straks ook met terugwerkende kracht, voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Het is daarvoor belangrijk dat zij bepaalde documenten in hun administratie bewaren.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk (zonder stemming) aangenomen. De fractie van GroenLinks wil graag meer helderheid over de werkgevers die voor de compensatie in aanmerking kunnen komen: geldt dit voor alle werkgevers of is er een grens voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst moet hebben om de compensatie voor de transitievergoeding te ontvangen?

Nieuwe maatregel opgenomen

In het wetsvoorstel is een andere belangrijke maatregel opgenomen: een vervangende cao-voorziening hoeft straks niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Het is aan cao-partijen om hier goede afspraken over te maken. Wel kan het afspreken van zo een vervangende voorziening in de cao straks alleen bij bedrijfseconomisch ontslag.