Duidelijkheid over LKV voor stagiairs

23-10-2018

Uw organisatie kan bij het aannemen van een stagiair(e) al vanaf het begin van de stage recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV), dat staat op de website van UWV. Er moet dan wel aan twee eisen worden voldaan:

  • Uw organisatie betaalt de stagiair(e) een vergoeding waar loonheffing op wordt ingehouden. De stagiair(e) is dus opgenomen in de loonaangifte.
  • De stagiair(e) vraagt zelf, binnen drie maanden na het begin van zijn/haar stage, een doelgroepverklaring LKV aan bij UWV.  

LKV bij indiensttreding stagiair(e)

Komt de stagiair(e) na zijn/haar stage als werknemer bij uw organisatie in dienst, dan kan het LKV gewoon doorlopen. De totale looptijd is maximaal drie jaar, inclusief de stageperiode.

Kreeg de stagiair(e) geen stagevergoeding waarover uw organisatie loonheffingen moest berekenen? Bijvoorbeeld alleen een onbelaste reiskostenvergoeding? Dan moet de doelgroepverklaring LKV, binnen drie maanden na indiensttreding, geregeld worden om ervoor te zorgen dat uw organisatie recht krijgt op loonkostenvoordeel. 
 

Bron: Rendement