Eerste Kamer stemt voor de WIEG

05-11-2018

Door het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) kunnen de meeste werknemers langer verlof opnemen na de bevalling van hun partner. De duur van het geboorteverlof wordt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Iedere werknemer die meer dan twee dagen werkt, gaat er straks in verlofdagen op vooruit. De werkgever moet tijdens het geboorteverlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Geboorteverlof vanaf 1 januari 2019

In de memorie van toelichting staat dat het geboorteverlof per 1 januari 2019 ingaat. In de wet zelf is deze datum niet opgenomen, maar het ziet ernaar uit dat werkgevers in 2019 al te maken krijgen met het geboorteverlof. 

In de WIEG staat dat het geboorteverlof een onmiddellijke inwerkingtreding heeft. Dat betekent dat een werknemer, van wie de partner op of na 1 januari 2019 bevalt recht heeft op geboorteverlof. Dit is van kracht mits er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt over kraamverlof in de cao of regeling met de ondernemingsraad. Deze afspraken verlopen wanneer de cao of regeling niet meer geldig is (uiterlijk 1 juli 2019). 

Aanvullend geboorteverlof vanaf 2020

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof ook recht op aanvullend geboorteverlof. De duur van het aanvullend geboorteverlof is vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime werknemer kan dan dus in totaal zes weken verlof (geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof) opnemen na de bevalling van zijn partner. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van zijn dagloon.erste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Invoering extra

geboorteverlof (WIEG). Dit betekent dat werknemers hoogstwaarschijnlijk per 1

januari 2019 geen recht meer hebben op kraamverlof, maar op geboorteverlof.

Eerste Kamer

stemt voor de WIEG

Door

het

wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (

WIEG

)

kunnen de meeste

werknemers langer verlof opnemen na de bevalling van hun partner. De

duur van het

geboorteverlof wordt

eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Iedere werknemer die meer

dan twee dagen werkt, gaat er straks in verlofdagen op vooruit. De werkgever moet

tijdens het

geboorteverlof

het volledige loon van de w

erknemer doorbetalen.

Geboorteverlof vanaf 1 januari 2019

In de memorie van toelichting

staat dat het geboorteverlof per 1 januari 2019 ingaat.

In de wet zelf is deze datum niet opgenomen, maar het ziet ernaar uit dat werkgevers

in 2019

al te maken

krijgen met het geboorteverlof.

In de WIEG staat dat het geboorteverlof een onmiddellijke inwerkingtreding heeft. Dat

betekent dat een werknemer

,

van wie de partner op of na 1 januari 2019 bevalt recht

heeft op geboorteverlof. Dit is

van kracht

mits er

ge

en afwijkende afspraken zijn

gemaakt over kraamverlof in de cao of regeling met de ondernemingsraad. Deze

afspraken verlopen wanneer de cao of regeling niet meer geldig is (uiterlijk 1 juli

2019).

A

anvullend geboorteverlof

vanaf 2020

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof ook

recht op

aanvullend geboorteverlof

. De duur van het aanvullend geboorteverlof is v

ijfmaal de

wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime werknemer kan dan

dus

in totaal zes weken verlof

(geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof) opneme

n

na de bevalling van zijn

partner. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering

v

an UWV van 70% van zijn dagloon.

Bron: Rendement