check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Het belang van een vertrouwenspersoon op de werkvloer

28-03-2023

Een werkplek die voor alle medewerkers veilig en gezond is. Het klinkt zo logisch, maar toch blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te zijn: bij veel organisaties krijgt personeel te maken met pesten, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie of een te hoge werkdruk. Dit kan tot stress leiden en lichamelijke, psychische of sociale klachten veroorzaken. Deze vormen van werkstress worden ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om medewerkers te beschermen tegen PSA. Door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kunt u medewerkers beschermen tegen PSA en andere ongemakken op de werkvloer.

De invloed van PSA

Dat PSA geen zeldzaamheid is, blijkt wel uit verschillende onderzoeken. PSA is de meest voorkomende beroepsziekte van Nederland: meer dan een derde van het totale ziekteverzuim wordt door PSA-gerelateerde klachten veroorzaakt. Naast de negatieve invloed voor werknemers die onder PSA lijden, beïnvloedt PSA ook de sfeer op werk. Bij organisaties waar veel gepest wordt, heerst vaak een angstcultuur. Dat heeft gevolgen voor het werkplezier van medewerkers.

Het is daarom belangrijk dat u op tijd maatregelen neemt. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de negatieve gevolgen van PSA verkleinen en verzuim voorkomen. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Veel medewerkers vinden het moeilijk om openlijk te praten over problemen die zij ervaren op de werkvloer. Ze schamen zich, of zijn bang voor negatieve gevolgen als ze hun problemen delen. Ook weten medewerkers vaak niet waar ze terecht kunnen met hun problemen. Met de aanstelling van een goede vertrouwenspersoon maakt u problemen bespreekbaar binnen uw organisatie. Dit is één van de belangrijkste stappen voor het tegengaan van ongewenste omgangsvormen die PSA tot gevolg hebben.

Onze vertrouwenspersonen bieden uw organisatie:

  • Een luisterend oor: de vertrouwenspersoon oordeelt niet en biedt daarnaast een laagdrempelige manier voor iemand om zijn verhaal te kunnen doen. Het bespreken van het probleem met een onafhankelijke derde partij is in veel gevallen de oplossing. Ook zijn mensen vaak al geholpen wanneer zij stoom kunnen afblazen en zich gehoord voelen.
  • Advies en begeleiding: de vertrouwenspersoon denkt mee met de medewerker en geeft advies over de te nemen stappen. Daarnaast begeleidt de vertrouwenspersoon de medewerker gedurende het traject om tot een goede oplossing te komen.
  • Voorlichting: de vertrouwenspersoon informeert iedereen binnen de organisatie over zijn rol en de mogelijke problemen waarmee medewerkers bij hem of haar terecht kunnen, door middel van workshops, brochures en voorlichting. Door het bewustzijn en de kennis rondom PSA bij werknemers te vergroten, neemt de kans op conflicten op de werkvloer af.
  • Signaleren van problemen en adviseren van directie: de vertrouwenspersoon weet precies waar de pijnpunten binnen een organisatie liggen. De vertrouwenspersoon geeft de directie en HR-afdeling advies hierover, zodat het beleid binnen het bedrijf aangepast kan worden

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon is objectiever en onafhankelijker, omdat hij geen onderdeel is van het bedrijf. De drempel voor een medewerker om zich te melden is dus lager. Dit is vooral nuttig voor kleine organisaties, waar de lijntjes korter zijn en daarom ook de kans op gevoelige kwesties en conflicterende belangen groter is.

Het is niet aan te raden om als werkgever zelf de vertrouwenspersoon te zijn. De twee rollen kunnen met elkaar in conflict komen en het is daarom beter om ze gescheiden te houden. Het kan zowel voor uw medewerkers als voor uzelf namelijk lastig en verwarrend zijn om deze twee rollen naast elkaar te laten bestaan.

Naar: Publicatie van Sazas