check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Het Snotneuzenprotocol

18-11-2021

Rendement Online schreef een duidelijk document om griep en corona op de werkvloer te voorkomen. Met dit zogenaamde snotneuzenprotocol voorkomt u dat griep, verkoudenheid en corona voor veel ziekteverzuim zorgen.

Snotneuzenprotocol

Verkoudheden, griep en COVID-19 leiden tot veel ziekteverzuim. Dit zorgt voor een hogere werkdruk bij collega’s die het werk van de afwezige medewerkers moeten opvangen. Het is daarom belangrijk om het doorgeven van virussen op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkplekken

 1. Medewerkers maken alleen gebruik van een eigen, vaste werkplek en maken geen gebruik van flexplekken [Stap 1 instructieblad]. Medewerkers blijven zo veel mogelijk op de eigen werkplek en lopen zo min mogelijk heen en weer tussen andere werkplekken en andere ruimtes.
 2. Contact hebben met collega’s moet beperkt worden en mag alleen als de 1,5 meter in acht genomen kan worden. Medewerkers communiceren zo veel mogelijk via telefoon en e-mail. Medewerkers delen geen kantoorspullen en hulpmiddelen met anderen, dus elke medewerker gebruikt zijn eigen apparaten zoals laptop, nietmachines en dergelijke [Stap 2 instructieblad]. Maak de eigen spullen schoon aan het einde van de dag.
 3. Medewerkers zitten op 1,5 meter afstand van elkaar en als dat niet kan zorgt de werkgever voor tussenschermen die voldoen aan de veiligheidseisen en hygiëne-eisen (brandwerend en goed te reinigen) [Stap 3 instructieblad] . De bureaus blijven zo leeg mogelijk zodat deze goed schoongemaakt kunnen worden en medewerkers zorgen dat deze veilig te bereiken zijn voor schoonmakers.
 4. De 1,5 meter-regel geldt ook voor alle andere ruimtes zoals wc’s en vergaderruimte, maar ook voor het printerhok en magazijn en andere ruimtes, ook al is de medewerker daar maar kort aanwezig. 

Hygiënemaatregelen

Voor alle medewerkers gelden de volgende hygiënemaatregelen:

 1. Minimaal 6 x per dag handen wassen volgens de handenwasinstructie [stap 4 instructieblad] en in ieder geval na het reizen met het OV, voor en na het eten, voor en na een bezoek aan winkel, supermarkt of andere plek buiten het eigen pand waar veel mensen zijn. Als er geen water en zeep voorhanden is gebruikt de medewerker desinfecterende gel.
 2. Hoest en niezen moet in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik. Handen wassen na gebruik.
 3. Vermijd het aanraken van het gezicht.
 4. Thuisblijven bij één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°), totdat de klachten over zijn of is vastgesteld dat deze klachten niet het gevolg zijn van verkoudheid, griep of corona [stap 5 instructieblad].
 5. Thuisblijven als in het huishouden van de medewerker iemand één of meerdere van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of is vastgesteld dat deze klachten niet het gevolg zijn van verkoudheid, griep of corona.
 6. Bij het bewegen binnen het gebouw een mondkapje dragen.

Bezoekers ontvangen

 1. Ontvang alleen bezoek als dat absoluut noodzakelijk is. Bezoekers mogen alleen komen op afspraak en niet tegelijk. Bezoekers worden ontvangen in een daarvoor bestemde ruimte.
 2. Bezoekers worden nooit toegelaten bij de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C).
 3. Gebruik de bezoekersregistratie om bezoekers, leveranciers en andere personen die niet tot het vaste personeel behoren te informeren, mocht zich binnen 2 weken na hun bezoek een besmetting met COVID-19 worden vastgesteld. [stap 7 instructieblad].

Leveranciers ontvangen

 1. Maak vooraf een afspraak over de datum en het tijdstip dat de leverancier arriveert. Laat de leverancier zijn aankomst een kwartier van tevoren melden.
 2. Draag handschoenen. Desinfecteer indien mogelijk de handschoenen voor aflevering.
 3. Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden. Overweeg indien mogelijk bezorging tot de deur.
 4. De leverancier krijgt geen toegang tot onze organisatie als hij een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 5. De leverancier krijgt geen toegang tot onze organisatie als iemand in zijn huishouden neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 C) heeft. Vraag hier dus naar.
 6. Contact met personeel moet beperkt worden en mag alleen als de 1,5 meter in acht genomen kan worden.

Instructieblad

 1. Is het in uw organisatie niet mogelijk om het gebruik van flexplekken te voorkomen, verwijder dan deze zin.
 2. Als u niet wilt dat medewerkers kantoorartikelen van elkaar gebruiken, zult u moeten zorgen voor voldoende materiaal. U kunt er ook voor kiezen om uw medewerkers hygiëne-instructies te geven voor het gebruik van gedeelde kantoorartikelen (voor en na gebruik handen wassen en het kantoorartikel ontsmetten).
 3. U kunt ook kiezen voor andere maatregelen, bijvoorbeeld het invoeren van een maximum aantal medewerkers dat per dag op kantoor mag zijn. Pas in dat geval de tekst daarop aan.
 4. Hier vindt u een handenwasinstructie (infographic). Hang deze op binnen uw organisatie.
 5. Het is altijd mogelijk dat een medewerker snottert vanwege een niet-besmettelijke oorzaak, bijvoorbeeld een allergie. Of hij kan hoesten vanwege teveel roken. Het is belangrijk dat u binnen uw organisatie overweegt hoe u met deze medewerkers wilt omgaan.

U mag vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen medische gegevens verwerken: dat mag in principe alleen de bedrijfsarts. Maar, ook al weet u dat een medewerker altijd snottert vanwege een allergie, is het mogelijk dat hij daarnaast tijdelijk ook een virus bij zich draagt.

Vraagt u deze medewerkers tot na de griep- en coronagolf thuis te blijven werken, neemt u voor hen of vanwege hen extra maatregelen op de werkvloer of neemt u het risico? Iedere organisatie moet hier zijn eigen afwegingen maken. Uiteraard bent u als werkgever verplicht om voor veilige werkomstandigheden te zorgen. Dus zeker waar het gaat om COVID-19 is het zaak u minimaal aan de coronamaatregelen van RIVM te houden.

  6. Het dragen van een mondkapje kan gevoelig liggen. Niet alleen bij tegenstanders van de coronamaatregelen, maar ook voor medewerkers die om medische redenen moeite hebben met een  mondkapje. Het is in ieder geval aan te raden om zelf mondkapjes beschikbaar te stellen, zodat de medewerker niet zelf voor de kosten op hoeft te draaien en ze altijd makkelijk voorhanden zijn op het werk. Dit maakt de drempel om mondkapjes te gebruiken lager.

  7. Deze registratie is bedoeld om alle medewerkers die in contact zijn geweest te kunnen informeren over de COVID-19 besmetting.

Publicatie van Rendement Online