check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Hoger minimumloon per 1 januari 2022 vastgesteld

01-11-2021

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 €1.725 per maand, €398,10 per week en € 79,62 per dag.

Sinds 1 juli 2021 bedroeg het bruto wettelijk minimumloon €1.701 per maand, €392,55 per week en €78,51 per dag. De regeling van 12 oktober 2021 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 is op 22 oktober 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

Aanpassingspercentage 1,41 procent

Het aanpassingspercentage is als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2022 zoals deze is gepubliceerd in de MEV 2022. Dit is 0,5 x 2,161 = 1,081%. Dit bedrag wordt aangepast aan het na-ijleffect uit het voorafgaande jaar: het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor 2021, volgens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan uit april 2021, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor 2021 volgens bekendmaking in de Macro Economische Verkenning uit september 2021, nader is geraamd. Dit verschil bedraagt 0,331%-punt.

Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op 1,412 procent. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 juli 2021, wordt verhoogd met dit percentage.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 € 1.725 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,41%.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon (Stb. 1983, 300):

LEEFTIJD

STAFFELING

PER MAAND

PER WEEK

PER DAG

21 jaar en ouder

100%

1725,00

398,10

79,62

20 jaar

80%

1380,00

318,50

63,70

19 jaar

60%

1035,00

238,85

47,77

18 jaar

50%

862,50

199,05

39,81

17 jaar

39,5%

681,40

157,25

31,45

16 jaar

34,5%

595,15

137,35

27,47

15 jaar

30%

517,50

119,45

23,89

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Leerlingen bbl 18 t/m 20 jaar

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJD

STAFFELING BBL

PER MAAND

PER WEEK

PER DAG

20 jaar

61,50%

1060,90

244,85

48,97

19 jaar

52,50%

905,65

209,00

41,80

18 jaar

45,50%

784,90

181,15

36,23

Geen uniform wettelijk minimumuurloon

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Normale arbeidsduur

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Afgeleide minimumuurlonen bij normale arbeidsduur

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2022 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Minimumloon per uur bij normale arbeidsduur

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD

36 UUR PER WEEK

38 UUR PER WEEK

40 UUR PER WEEK

21 jaar en ouder

11,06

10,48

9,96

20 jaar

8,85

8,39

7,97

19 jaar

6,64

6,29

5,98

18 jaar

5,53

5,24

4,98

17 jaar

4,37

4,14

3,94

16 jaar

3,82

3,62

3,44

15 jaar

3,32

3,15

2,99

Minimumloon per uur voor bbl-werknemers bij normale arbeidsduur

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD

36 UUR PER WEEK

38 UUR PER WEEK

40 UUR PER WEEK

20 jaar

6,81

6,45

6,13

19 jaar

5,81

5,50

5,23

18 jaar

5,04

4,77

4,53

Publicatie van SalarisVanmorgen op 25-10-2021