Hogere WW-premie flexkrachten

08-11-2018

In het conceptbesluit voor de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV), zijn de hervormingsplannen voor de WW-premie uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verder uitgewerkt. Het conceptbesluit staat tot 12 december open voor internetconsultatie. Er staat dat werkgevers per 2020 een WW-premie betalen, die afhangt van de aard van de arbeidsovereenkomst met een werknemer.

Vast contract aanbieden aantrekkelijker

Voor vaste contracten komt een lage WW-premie en voor flexibele contracten een premie die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die van vaste contracten. Dit verschil moet het aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. In het conceptbesluit is het vaste verschil van vijf procentpunten, tussen de lage en hoge WW-premie, vastgelegd.

Hoe wordt misbruik op de nieuwe regels voorkomen?

Het conceptbesluit beschrijft ook wanneer de werkgever alsnog het hoge percentage moet betalen. Dit is om misbruik van de nieuwe regels te voorkomen. Daarvan is sprake in vier situaties: 

  1. De dienstbetrekking van een vaste werknemer stopt na vijf maanden. Een werkgever kan anders een vast contract geven met een proeftijd van vijf maanden, terwijl hij de werknemer maar drie maanden nodig heeft. Hij ontslaat hem dan in de proeftijd, om zo de hoge WW-premie te omzeilen.
  2. De verloonde uren van een vaste werknemer liggen in een kalenderjaar meer dan 30% hoger dan in zijn contract is overeengekomen. De werkgever kan dan de werknemer structureel laten overwerken.
  3. De vaste werknemer krijgt binnen een jaar na ingang van zijn dienstbetrekking een WW-uitkering door verlies van inkomen. Hierbij kunnen vaste contracten al na bijvoorbeeld negen maanden worden beëindigd, waarmee de hoge WW-premie wordt omzeild. 
  4. De vaste werknemer krijgt een WW-uitkering terwijl de lage WW-premie van de werkgever maximaal een jaar eerder al een keer was herzien op grond van situatie 3. De werkgever zou dan seizoensarbeiders een vast contract kunnen geven, de uren per seizoen bijstellen en alleen het eerste jaar het hoge premiepercentage hoeven betalen. 

Om te bewijzen dat uw organisatie terecht de lage WW-premie toepast voor een werknemer, moet in de toekomst een kopie van de vaste arbeidsovereenkomst in de loonadministratie worden bewaard. 
 
Bron: Rendement