Kerstpakketten op fiscaal vlak organiseren

17-11-2018

Een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, wordt door werknemers zeer gewaardeerd. Bij aanschaf van deze geschenken is het raadzaam te bedenken hoe u dit fiscaal kunt organiseren. Dit kunt u doen door het benutten van de vrije ruimte

Het benutten van de vrije ruimte 

Binnen de werkkostenregeling mag een bedrijf voor een bedrag, gelijk aan 1,2% van de fiscale loonsom, onbelast vergoeden aan werknemers. Vaak wordt deze vrije ruimte gebruikt voor een fiets van de zaak of andere speciale uitgifte die normaal gesproken belast zouden zijn. Als er binnen een bedrijf nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, dan kan deze ook gebruikt worden voor de kerstpakketten. Deze kunnen dan onbelast worden verstrekt.

De vrije ruimte in kaart brengen 

Het is raadzaam om vooraf een inschatting te maken van de beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u als volgt doen: 

  • Vraag de fiscale loonsom voor 2018 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte voor 2018 bedraagt 1,2% hiervan. 
  • Tel alle vergoedingen en uitgifte die u in 2018 in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen bij elkaar op. Bijvoorbeeld: het personeelsfeest, fietsen van de zaak en parkeerkosten. 
  • Is het totaal van deze vergoedingen kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschil benutten voor de kerstpakketten. 
  • Is het totaal van deze vergoedingen groter dan uw vrije ruimte, dan dient u over het overschot 80% eindheffing te betalen.

Kerstpakketten voor ingeleend personeel

Wilt u ook aan ingeleend personeel een kerstpakket verstrekken? Deze medewerkers zijn niet bij u in loondienst en vallen niet onder de werkkostenregeling. U dient voor hen de belastingheffing af te kopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Dit geldt ook voor oud-werknemers en vrijwilligers. Deze eindheffing bedraagt 45% bij een kerstpakket tot € 136,- (inclusief btw). Kost het kerstpakket meer, dan bedraagt de eindheffing 75%.