check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Lonen van werknemers in 2020 hoger dan verwacht

12-12-2019

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) voorziet dat de lonen in 2020 sterker zullen stijgen dan een paar maanden geleden werd verwacht. Met Prinsjesdag voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) een stijging van 2,5% van de lonen die de sociale partners in de cao’s afspreken. Uit een recente analyse die de AWVN voor het Financieel Dagblad heeft uitgevoerd, blijkt echter dat er sprake is van een verwachte toename van de cao-lonen van gemiddeld 3,1%. Dit hogere percentage is met name te danken aan de hogere loonafspraken in een aantal grotere cao’s. Uit een nadere analyse van de AWVN blijkt ook dat de koopkracht van werknemers verder zal toenemen.

Loonstijging groeit van 2,5% naar 3,1%

Dit jaar zijn er tot nu toe 148 cao’s afgesloten die pas na 2020 zullen vervallen. Deze cao’s leiden komend jaar voor 942.000 werknemers tot een loonstijging van zeker 3,4%. Dit percentage is vrij hoog doordat de cao-partijen in de grote cao's voor de sectoren horeca en metaal en techniek opvallend forse loonstijgingen zijn overeengekomen. De AWVN berekent dat, als voor werknemers voor wie al een cao is afgesloten de cao-lonen gemiddeld 3,4% stijgen en voor de rest van de Nederlandse werknemers de cao-lonen met gemiddeld 3% omhooggaan. Voor 2020 is een gemiddelde loonstijging van 3,1% reëel. Dit is dus een hoger percentage dan de 2,5% die het CPB in september voorzag. Het CPB komt zelf volgende week met geactualiseerde ramingen voor 2020.

Naar verwachting stijgt ook de koopkracht sterker

Het CPB voorspelde met Prinsjesdag al een koopkrachtstijging van 2,1%, ervan uitgaande dat er niets verandert in de persoonlijke situatie van mensen. Maar de verwachting is dat volgend jaar de inflatie vermoedelijk sterk zal dalen, als het effect van het per 1 januari 2019 verhoogde btw-tarief is uitgewerkt. De afname van de inflatie leidt samen met de hogere cao-loonstijgingen tot een positief verschil voor werknemers en zal de koopkracht nog verder verbeteren.

Bron: Rendement.