Loon doorbetalen bij stakingen: hoe zit het eigenlijk?

21-04-2019

Hoewel er de afgelopen jaren gemiddeld wat minder wordt gestaakt dan voorheen, hebben Nederlandse bedrijven nog steeds regelmatig te maken met stakingen. Het stakingsrecht is in Nederland goed geregeld, maar hoe zit het eigenlijk met de rechten van de werkgever als er wordt gestaakt? Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen?

Het korte antwoord is nee en het iets langere antwoord is soms. Hoe dat zit, leggen we in dit artikel uit.

Niet werken = geen loon

Over het algemeen geldt dat stakers voor de gestaakte uren of dagen geen recht op loon hebben. Werkgevers zijn (meestal) niet verplicht om het loon door te betalen over de gestaakte uren. De staker heeft overigens ook geen recht op WW- of een bijstandsuitkering op die dagen. Wel is er voor de werknemers, die aangesloten zijn bij de organiserende vakbond, vaak loon beschikbaar uit de stakingskas. Bij wilde stakingen, die dus niet door de vakbond zijn georganiseerd, is die kas er niet en is er dus niets voor de werknemer om op terug te vallen.

Loon voor de niet-stakers

Vaak zijn er ook mensen die niet meedoen aan de staking. Hebben die dan ook geen recht op loon? In dit geval ligt het vaak genuanceerder. Want als de staking gaat over arbeidsvoorwaarden, zoals loonverhoging of arbeidsomstandigheden, profiteren zij wel mee. Dan hebben ze geen recht op loon. Terwijl bij wilde stakingen, die misschien maar enkele uren duren, zij als buitenstaander kunnen worden gezien. Dan behouden zij wel het recht op loon.

Tip: Vraag als werkgever of de mensen die niet meedoen aan de staking zich willen melden of registreren als ‘werkwillig’. Zo heeft u iets om op terug te vallen, bij het al dan niet uitbetalen van lonen.

Let op!

Het is tijdens de staking niet toegestaan om uitzendkrachten het werk van de stakende medewerkers te laten overnemen. Ook niet als deze uitzendkrachten al voor de staking waren aangenomen. Werkgevers mogen de werkwilligen niet vragen om het werk van de stakers tijdelijk over te nemen. Hun werk wordt tijdens de staking gezien als ‘besmet werk’. U kunt het werk wel in zijn geheel uitbesteden aan een ander bedrijf. Het is ook toegestaan om mensen aan het werk te houden om te zorgen dat apparatuur niet kapot gaat.

Verdere gevolgen

Als werknemers (rechtmatig) staken, mag dit geen lagere WW-uitkering opleveren. Het meetellen van de stakingsdagen als dagloondagen, zonder daar vervangend loon tegenover te stellen, levert een indirecte beperking op van het stakingsrecht, oordeelde de Centrale Raad van Beroep. Ook oordeelde de Raad in 2017 dat het niet verkrijgen van recht op een WW-uitkering, door het toepassen van de weken-eis, niet mag.

Wellicht ten overvloede, maar de werkgever mag stakende werknemers niet ontslaan vanwege de staking. Ook mogen de stakingsdagen niet worden afgetrokken van de vakantiedagen.

 

Bron: SalarisNet