Nieuw kennisdocument loonkostenvoordelen

25-10-2018

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is nog niet zo lang van kracht. Daarom roept deze wet nog wel eens vragen op. Deze vragen zijn gebundeld in het Kennisdocument WTL. In versie 4.0, die onlangs online is gezet, zijn zeven extra vragen uitgewerkt. De meeste hebben betrekking op de loonkostenvoordelen die na afloop van 2018 voor het eerst worden uitgekeerd.

Recht op loonkostenvoordeel

Op dit moment duurt het recht op LKV maximaal drie jaar. Als een werknemer na drie jaar uit dienst gaat en opnieuw wordt aangenomen, is er niet opnieuw recht op dezelfde LKV. Wel kan de werknemer onder een andere LKV vallen.

Wanneer heeft u geen recht op loonkostenvoordelen?

Verder staan twee situaties beschreven, waarin de werkgever geen recht heeft op een loonkostenvoordeel. 

  1. De werknemer bereikt de AOW-leeftijd.
  2. De dienstbetrekking van de werknemer wordt volledig gesubsidieerd op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Dit geldt ook bij dienstbetrekking op grond van de participatiewet.

Extra informatie kennisdocument

Naast de verduidelijking van het recht op LKV’s wordt in de nieuwe versie van het kennisdocument ook het verschil tussen loondispensatie en de tegemoetkomingen uit de WTL beschreven.


Bron: Rendement