check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Nog op vakantie of van vakantie terug? Lees hier hoe het zit met code geel/ oranje en rood

10-08-2020

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’.

Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.

Gaat u op reis naar een land dat bij vertrek de een oranje of rood reisadvies heeft vanwege de gezondheidssituatie daar? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. U heeft dan geen recht op loondoorbetaling en u moet dan (onbetaald) verlof op te nemen. Kunt u andere afspraken met uw werkgever kunt maken, bijvoorbeeld over thuiswerken tijdens de quarantaine? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.

Verandert tijdens uw verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood? En keert u spoedig naar Nederland terug om vervolgens het quarantaine-advies op te volgen? Dan behoudt u in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt.

Kiest u ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch de gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest u mogelijk het recht op doorbetaling.

 

Vakantie- en verlofuren

Het reisadvies van mijn vakantieland verandert tijdens mijn verblijf van geel naar oranje/rood vanwege het coronavirus. Ik ga in thuisquarantaine. Kan ik mijn verlof terugdraaien?

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en deze aanvraag is door uw werkgever goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig om die vakantie in te trekken. Dat betekent de geadviseerde quarantainetijd in principe ten koste van uw vakantiedagen gaat als dat nog binnen de resterende periode van uw vakantie valt. U zult met uw werkgever in gesprek moeten gaan over het mogelijk intrekken van uw vakantie. In de praktijk wordt hier naar redelijkheid over beslist. Als u thuis kunt werken kan uw werkgever daarmee instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, hoeft uw werkgever niet met uw verzoek in te stemmen.