check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Recht op uitkering betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus

09-06-2022

Ouders met een arbeidsovereenkomst hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken ouderschapsverlof, ter hoogte van 70 procent van het dagloon.

Voorwaarde is dat ouders deze 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. In het kort:

 • De Wet betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
 • Dit betaald ouderschapsverlof is aanvullend op zwangerschaps-, adoptie- en aanvullend geboorteverlof.
 • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
 • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.
 • Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, bij adoptie- of pleegkind < 8 jaar.
 • Het recht op en de hoogte van de uitkering kan per situatie verschillen.
 • Ook de manier van aanvragen verschilt per situatie.

Recht op uitkering

De werkende ouder krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als hij een arbeidsovereenkomst heeft. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
 • De werknemer heeft minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
 • De werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Daarnaast geldt ook een van de volgende situaties:

 • De werknemer is de wettelijke ouder.
 • De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. De werknemer is bijvoorbeeld een familielid of stiefouder of hij is de pleegzorgouder.

Uitkering aanvragen

De werknemer moet bij de werkgever aangeven dat hij betaald ouderschapsverlof wil opnemen. De werkgever en de werknemer overleggen met elkaar over het aantal weken verlof en wanneer de werknemer deze opneemt.

Hele werkweken

Het aanvragen van de uitkering betaald ouderschapsverlof kan de werkgever alleen voor hele werkweken doen. Hij vraagt de uitkering bij UWV aan nadat de werknemer (een deel van) het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Betaalverzoek

De aanvraag is meteen een betaalverzoek voor de uitkering voor het (eerste) opgenomen deel van het betaald ouderschapsverlof. Daarna kan de werkgever nog 2 betaalverzoeken indienen, nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Kan of wil de werkgever de uitkering niet aanvragen? Dan moet de werknemer bellen met UWV Telefoon Werknemers. Je vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Hoe hoog is uitkering?

De uitkering betaald ouderschapsverlof is 70 procent van het dagloon, inclusief 8 procent vakantiegeld. UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

 • UWV neemt de datum van 1 maand voor het verlof. Als de werknemer per 4 weken krijgt betaald, neemt UWV de datum van 4 weken voor het verlof.
 • Vanaf die datum kijkt UWV 1 jaar terug. UWV berekent wat het totale sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon deelt UWV door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar.

Is de werknemer korter dan een jaar in dienst? Dan deelt UWV het sv-loon door het aantal werkdagen dat de werknemer kreeg betaald. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Er geldt een maximumdagloon van € 228,76. De uitkering per dag die de werknemer krijgt, is daarom nooit hoger dan 70 procent van dit maximumdagloon.

Lager loon tijdens verlof

Tijdens het betaald ouderschapsverlof is het loon lager. Soms vult de werkgever de uitkering aan.

Als het loon tijdens het betaald ouderschapsverlof lager wordt, komt de werknemer tijdens het verlof misschien onder het sociaal minimum. De werknemer kan in deze situatie geen toeslag van UWV krijgen.

Het opnemen van betaald ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor de belastingen die de werknemer betaalt en/of de toeslagen die hij ontvangt van de Belastingdienst. Zie toeslagen.nl

Wie betaalt uitkering?

UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan de werkgever. De werkgever betaalt de uitkering aan de werknemer.

UWV kan de uitkering ook aan de werknemer betalen als de werkgever hiervoor kiest in de aanvraag of bij een betaalverzoek.

Einde dienstverband tijdens verlof

Als het dienstverband stopt tijdens het betaald ouderschapsverlof kan de werknemer nog recht hebben op een gedeelte van het betaald ouderschapsverlof. De werknemer kan dan de rest van het betaald ouderschapsverlof opnemen bij een nieuwe werkgever.

Schriftelijke verklaring

De werknemer overlegt dit zelf met de nieuwe werkgever. De werknemer kan de (ex-)werkgever vragen om een schriftelijke verklaring waarin staat op hoeveel weken betaald ouderschapsverlof hij nog recht heeft.

Geen nieuwe aanvraag

Voor die overgebleven weken van het betaald ouderschapsverlof hoeft de nieuwe werkgever geen nieuwe aanvraag te doen. Hij kan een betaalverzoek indienen, nadat de werknemer het verlof bij hem heeft opgenomen. De hoogte van de uitkering blijft gelijk. UWV betaalt de uitkering direct aan de werknemer.

Meer informatie op UWV.nl

Publicatie van SalarisVanmorgen van 13 mei 2022