check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Subsidie Praktijkleren aanvragen tot en met medio september

13-07-2022

Sinds donderdag 2 juni 2022, 09:00 uur tot en met 16 september 2022, 17:00 hebben werkgevers de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de Subsidie Praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De werkgever vraagt de subsidie aan het eind van het school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling Praktijkleren richt zich vooral op:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt;
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat;
 • Wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Het maximale subsidiebedrag is €2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Alle tijdig ingediende aanvragen worden door RVO in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie, wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Budget

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks subsidie beschikbaar. Het budget over de onderwijscategorieën in 2021 is op de volgende manier verdeeld:

Vmbo/VSO/PRO €1,3 miljoen
MBO €251,5 miljoen
HBO

€17,7 miljoen

WO

€2,2 miljoen

De budgetten voor 2022 zijn nog niet bekend.

Extra subsidie specifieke sectoren

De Subsidie Praktijkleren  is voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor:

 • MBO BBL-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • MBO BBL-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
 • HBO-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. De subsidie wordt aan het eind van een school- of studiejaar aangevraagd, na afloop van de begeleiding.

Lees de verschillende voorwaarden per onderwijscategorie:

Aanvraag indienen

De werkgever dient in te loggen met eHerkenning. Voor de aanvraag is er minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Is er een fout gemaakt in de aanvraag? Lees hoe je de aanvraag kunt intrekken/wijzigen

Lees de volgende tips om de aanvraag goed voor te bereiden:

 1. Zorg op tijd voor eHerkenning
 2. Dien de aanvraag op tijd in
 3. Controleer of je een ontvangstbevestiging heeft ontvangen
 4. Zorg dat jouw administratie op orde is
 5. Bekijk wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt
 6. Gebruik de juiste begin- en einddatum van begeleiding
 7. Bereken goed de weken en periode van begeleiding
 8. Gebruik het csv-format bij veel deelnemers
 9. Bereid je voor op volgend jaar.

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is van plan de regeling te verlengen voor studiejaar 2022-2023. In 2022 wordt de regeling in opdracht van het ministerie van OCW geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslist het ministerie over eventuele verdere voortzetting van de regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren op RVO.nl

Publicatie van Salaris Vanmorgen, 2 juni 2022

Wij helpen u als werkgever graag bij de aanvraag hiervan! Neem contact met ons op via 0174-820420 of mail naar info@salariscompleet.nl