Subsidie voor leerwerkplekken nog beschikbaar

13-11-2018

In de aangenomen motie verzoekt Tweede Kamerlid Tielen de regering om, voor het einde van 2018, de subsidieregeling praktijkleren voor meerdere jaren vast te leggen. Daardoor zouden leerbedrijven niet langer in onzekerheid zitten over de jaren na 2019 en terughoudend zijn in het aanbieden van praktijkleerplaatsen. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was al tot 2023 budget vrijgemaakt voor de subsidieregeling praktijkleren.

Subsidie stimuleert leerwerktrajecten

In de motie wordt aangegeven dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. De subsidie stimuleert werkgevers ook om praktijkleren aan te bieden. Bij het afschaffen of korten op de subsidieregeling, verwacht MKB-Nederland dat het tienduizenden leerbanen gaat kosten. Dit is tot 2023 niet aan de orde.  

Het kabinet breidt de doelgroep zelfs uit. Ook voor leerbanen voor hbo-studenten van een deeltijdopleiding of duale studie gericht op de zorg- en welzijnssector, wordt de subsidie praktijkleren beschikbaar. Hier is voor gekozen vanwege de lastige situatie waarin de zorg- en welzijnssector momenteel verkeert. 
  
Bron: Rendement