Subsidie voor praktijkleren aanvragen

08-06-2018

De subsidieregeling praktijkleren regelt dat organisaties een tegemoetkoming kunnen krijgen voor kosten die zij maken bij het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats aan een leerling of student. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kan een werkgever maximaal € 2.700 ontvangen. Het aanvraagtijdvak van de subsidie voor het schooljaar 2017/2018 loopt van 2 juni 2018 tot en met 17 september 2018.

Grotere doelgroep voor subsidie praktijkleren

De doelgroep van de subsidieregeling praktijkleren is sinds dit jaar uitgebreid met: leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen in het vmbo. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject. Wilt u subsidie aanvragen? Dan kunt u voor belangrijke tips bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) terecht. Een aanvraag is mogelijk, nadat de begeleiding van de leerling of student is afgelopen. 

Toekomst subsidieregeling onduidelijk

Voor 2018 is er binnen de subsidieregeling praktijkleren € 196,5 miljoen beschikbaar. Een groot deel hiervan (€ 188,9 miljoen) is bedoeld voor het mbo. Wat met de regeling na 2018 gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht in de zomer een besluit te nemen over de voortzetting van de subsidieregeling.

Bron: Rendement