check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Twee derde werknemers verwacht inflatiecompensatie

28-03-2023

Twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar een compensatie voor de hoge inflatie te krijgen van de werkgever. Oudere werknemers verwachten minder vaak dat hun werkgever een vorm van compensatie biedt dan jongere werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van SD Worx.

 

Multiscope voerde het onderzoek uit in januari 2023 onder 764 werkende Nederlanders. De uitkomst laat wat betreft inflatiecompensatie een aanzienlijk verschil zien tussen de verwachtingen van werknemers uit verschillende leeftijdscategorieën. Van de 55-plussers rekent 43% op geen enkele compensatie in 2023, tegenover 38% van de 35- tot 54-jarigen en 24% van de werknemers tussen 18 en 34 jaar. 56% van de werknemers in de jongste groep denkt dit jaar loonsverhoging te krijgen, tegenover 28% van de 55-plussers. 

Gewenst: loonsverhoging, hogere reiskostenvergoeding of 13e maand

Waar alle respondenten het wel over eens zijn is de vorm van de gewenste inflatiecompensatie; de grootste wensen zijn loonsverhoging (44%), een (verhoogde) reiskostenvergoeding (16%) of een 13e  maand (14%). Sinds 1 januari 2023 bedraagt de gerichte vrijstelling voor de reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer. Per 2024 gaat dit bedrag omhoog naar € 0,22. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. 

Ruim driekwart ontving in 2022 extraatje van de werkgever

Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart (79%) van de Nederlandse werknemers in 2022 een extraatje heeft ontvangen van zijn werkgever. Ambtenaren en zorgmedewerkers ontvingen het vaakst een extra beloning, zoals een eindejaarsuitkering (50% - 55%). Opvallend is dat werknemers binnen de agrarische sector (15%) en techniek (16%) aanzienlijk minder vaak een eindejaarsuitkering ontvingen, terwijl dit wel sectoren zijn waar het vaakst sprake was van winstdeling (15% - 23%). 

Publicatie van Rendement Online van 20 maart 2023