check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Tweede Kamer akkoord met wijzigingen loonkostensubsidie

04-08-2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met wijzigingen voor verbetering van de loonkostensubsidie. Zo wordt de rechtspositie van werkgevers versterkt en is straks een aanvraag voor loonkostensubsidie ook mogelijk als de werknemer al in dienst is.

Het kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Daarvoor startte de overheid een breed offensief. Dit initiatief richt zich op mensen in de Participatiewet en bevat een aantal maatregelen om de kansen van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt te vergroten. Om dit te bereiken, wilde het kabinet onder meer de regeling voor loonkostensubsidie (artikel) op meerdere vlakken wijzigen. Begin juli ging de Tweede Kamer akkoord met een aantal wijzigingen van deze regeling (pdf).

Versterking van rechtspositie van de werkgever

Zo komt in de Participatiewet te staan dat werkgevers en werknemers loonkostensubsidie kunnen aanvragen. Dit kunnen zij nu ook al, maar door een wettelijke vermelding is duidelijk voor alle partijen dat de werkgever en werknemer deze aanvraagmogelijkheid hebben en dat gemeenten hierover een besluit moeten nemen. Dit moet de rechtspositie van werkgevers en werknemers verbeteren.

Aanvragen loonkostensubsidie na indiensttreding werknemer

Verder wil het kabinet dat werkgevers en werknemers de loonkostensubsidie aan kunnen vragen als de werknemer al in dienst is maar minder productief blijkt te zijn. Deze wijziging geldt voor werknemers die vanuit de Participatiewet aan het werk zijn gegaan. De aanvraag kan tot zes maanden na indiensttreding en moet goed onderbouwd worden. Nu verleent de gemeente het recht op de loonkostensubsidie alleen op het moment dat de dienstbetrekking tot stand komt, niet als de werknemer al voor hem aan het werk is.
In het kader van het brede offensief introduceerde het kabinet eerder al nieuwe regels die verschillen wegnemen tussen de methodes voor loonwaardebepaling en de betaalmomenten van loonkostensubsidie.

Publicatie van Rendement Online 13 juli 2022