Tweede Kamer stemt voor de WIEG

29-10-2018

Vorige week werd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer al duidelijk dat een meerderheid achter de plannen stond. Het gaat hier over de plannen om het huidige kraamverlof te vervangen door een ruimere regeling voor geboorteverlof. Uit de stemming blijkt nu dat de Wet geboorteverlof (WIEG) is aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor welke regels heeft de Tweede Kamer gestemd

Tijdens de stemming is besloten dat er geen minimumloongrens gaat gelden voor het aanvullend geboorteverlof. Er komt geen (aanvullend) geboorteverlof voor zzp’ers en geen korter aanvullend geboorteverlof, om zo een wettelijke regeling voor rouwverlof te financieren. De Eerste Kamer moet nog wel stemmen over het wetsvoorstel, voordat het geboorteverlof daadwerkelijk in werking kan treden.

Wat houdt de WIEG in?

Door de WIEG krijgen werknemers naar verwachting per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof. Dit verlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 32 uur per week werkt, heeft dus recht op 32 uur geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon doorbetalen. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 32 uur per week werkt, heeft dan in totaal recht op 192 uur. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. De werknemer moet eerst het geboorteverlof opmaken, voordat hij aanvullend geboorteverlof kan opnemen.


Bron: Rendement