check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Veel gestelde werkgeversvragen rond het coronavirus en hun personeel

13-08-2020

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in quarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als een werknemer in quarantaine verblijft en kan thuiswerken, dan moet de werknemer dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen, ook als de werknemer niet kan werken.

Ik heb vakantie opgenomen en wil dit graag terugdraaien vanwege het coronavirus. Is dit mogelijk? Kan ik ze ook uit laten betalen?

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en uw werkgever heeft dit verzoek goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig als u dit wilt terugdraaien. Wettelijke vakantiedagen dient u op te nemen en mag u niet laten uitbetalen. Dit is alleen toegestaan bij het einde van het dienstverband. Voor het laten uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, geldt wat daarover in de cao of het bedrijf is geregeld.

Mogen werkgevers werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder of geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Mogen werkgevers vakantiegeld inhouden van werknemers om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen?

Nee, tenzij werkgevers en werknemers dit afspreken in een plan om het bedrijf te laten voortbestaan.

Wat als een bedrijf failliet gaat en mijn vakantiegeld of pensioenpremie is vanwege corona niet uitgekeerd. Ben ik als werknemer mijn geld dan kwijt?

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, kan de werknemer zich melden bij het UWV. Het UWV betaalt dan een uitkering aan de werknemer. Deze uitkering vergoedt (achterstallig) loon, vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Zie voor meer informatie de website van het UWV.