Verandering in de werkkostenregeling

16-07-2018

De evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) bracht eerder dit jaar al enkele verbeterpunten voor de regeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen met zich mee. Staatssecretaris Snel heeft aangegeven dat hij het systeem van de regeling wil behouden, ondanks dat de invoering van de WKR niet tot een lastenverlichting heeft geleid. Hij onderzoekt een aantal manieren om de regels duidelijker en administratief minder belastend te maken.

Overleg met werkgevers

De staatssecretaris is met werkgevers in overleg om te bekijken of de volgende maatregelen zouden leiden tot de gewenste lastenverlichting en verduidelijking:

  • Het schrappen van bepaalde gerichte vrijstellingen in ruil voor een hogere vrije ruimte, zodat meer diverse vergoedingen en verstrekkingen makkelijker onbelast kunnen blijven.
  • Het invoeren van een normrente voor personeelsleningen, zodat werkgevers niet meer steeds opnieuw naar de marktrente hoeven te kijken.
  • De suggestie van de Belastingdienst overnemen om gerichte vrijstellingen niet langer aan te hoeven wijzen als eindheffingsloon.

Meer werkgevers laten profiteren van voordelen

Eerder bleek al dat het verhogen van de vrije ruimte 92 miljoen zou kosten, terwijl er geen extra budget voor de wijzigingen vrijgemaakt wordt. De enige manier om de vrije ruimte budgetneutraal te verhogen, is om gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen te schrappen. Hoewel dat eerder geen optie leek, onderzoekt Snel nu toch of deze oplossing ervoor kan zorgen dat meer werkgevers profiteren van de voordelen van de WKR.

 

Bron: Rendement