Verbetert de WAB de regels voor ontslagen?

30-10-2018

Het Financieele Dagblad (FD) heeft in een artikel een aantal resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De drie betrokken onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben hiermee opvolging gegeven aan de analyse van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) in 2016. Uit het onderzoek van 2016 kwam dat rechters onder de WWZ meer ontbindingsverzoeken afwezen dan voorheen. Dit beeld is anno 2018 onveranderd. In de afgelopen drie jaar werd bij 36% van de ontbindingsverzoeken een afwijzing door de rechter gedaan. Dit percentage bedroeg in de periode die aan de WWZ voorafging maar 9%. Voor werkgevers is ontslag via de rechter dus lastiger geworden.

Billijke vergoeding wordt steeds vaker toegepast

De nieuwe ontslagregels hebben ook een nieuwe kostenpost opgeleverd: de billijke vergoeding. Oorspronkelijk was de billijke vergoeding bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, waarbij de werkgever echt over de schreef was gegaan. Dit is nu niet alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, maar komt juist vaak voor. Het afgelopen jaar is het aantal toegekende vergoedingen en de hoogte van de vergoedingen sterk gestegen. Het gemiddelde bedrag is meer dan verdubbeld, tot € 67.838.

WAB moet regels voor ontslag verbeteren

Het kabinet wil de WWZ op diverse punten wijzigen met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB zorgt ervoor dat werkgevers via de cumulatiegrond weer ontslagen kunnen combineren, dit maakt ontslag makkelijker. De verwachting is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor de WAB op korte termijn naar buiten brengt voor behandeling in de Tweede Kamer.


Bron: Rendement