check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Voor iedereen dezelfde wachttijd bij onwerkbaar weer

19-12-2019

De wachttijdregeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en vervangt de huidige regels voor het zogenoemde vorstverlet. Alle werkgevers moeten hun werknemers per 1 januari 2020 bij onwerkbaar weer – denk aan strenge vorst of een flinke storm – twee dagen doorbetalen. Daarna krijgen de werknemers recht op een WW-uitkering en stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen.

Melding doen bij UWV

Werkgevers moeten op elke dag dat er sprake is van onwerkbaar weer, melding doen bij UWV. De uitkeringsinstantie controleert vervolgens aan de hand van KNMI-gegevens of de melding van de werkgever terecht is. Omdat UWV weinig handhavingscapaciteit heeft, wordt slechts steekproefsgewijs gecontroleerd of de werkgever het werk ook echt heeft stilgelegd en dus werknemers niet stiekem laat doorwerken.

Calamiteitenregeling per 2021-2022

Op dit moment verschilt het nog per sector vanaf wanneer werkgevers en werknemers recht hebben op een WW-uitkering bij onwerkbaar weer: soms direct, soms pas na twee weken. Omdat de regelingen per sector betaald worden, zijn die verschillen nu geen probleem. Ze worden echter ‘oneerlijk’ als straks alle regelingen uit het Awf worden betaald. Eerder werd nog gesproken over de: Calamiteitenregeling met vijf wachtdagen. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft UWV de capaciteit niet om die regeling per 1 januari 2020 uit te voeren. De Calamiteitenregeling kan daardoor niet eerder in werking treden dan in de winter van 2021-2022. Het is nog niet duidelijk of er dan inderdaad vijf wachtdagen ingevoerd zullen worden of dat het bij twee blijft.

 

Bron: Rendement.