check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Vrije ruimte en de werkkostenregeling

26-11-2020

De Sinterklaasviering op de zaak of de gezellige Kerstborrel zullen dit jaar anders ingevuld moeten worden; gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om uw personeel in het zonnetje te zetten voor hun flexibiliteit en inzet.

Het kabinet heeft in de loop van dit jaar besloten de vrije ruimte in de werkkostenregeling te verhogen naar 3% over het fiscale loon tot € 400.000. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom.

Overweegt u een geschenk te geven met de feestdagen, dan wordt de waarde van het geschenk in principe als loon gezien. Tenzij het verwerkt wordt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, in de praktijk kiezen de meeste werkgevers dit jaar voor deze optie.

Overweegt u de werknemers een bonus te geven, dan kan deze bonus mogelijk ook in de vrije ruimte vallen. De voorwaarden en aandachtspunten treft u hieronder aan:

  • De betaling van de bonus dient in 2020 plaats te vinden; 
  • Geef in uw opgave aan ons aan dat u de bonus in de vrije ruimte wilt hebben; 
  • De bonus mag niet meer afwijken dan 30% van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. 
  • Per werknemer mag op jaarbasis maximaal € 2.400 toegewezen worden aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Doordat er mogelijk al enkele posten eerder in het jaar zijn benut voor de werknemer, zou het kunnen zijn dat een deel van de bonus wellicht toch als belast loon verwerkt moet worden. 

Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid!

Ons team informeert u graag welk bedrag momenteel nog beschikbaar is in de vrije ruimte van 2020.