check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Wat is het gevolg van het niet naleven van de scholingsplicht?

11-07-2022

Per 1 augustus 2022 hebben werkgevers te maken met aanvullende regels voor de scholingsverplichting, wat inhoudt dat een wettelijk verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos is en als arbeidstijd wordt beschouwd. De werkgever moet dan de kosten dragen. Als nieuwe werknemers verplichte scholing volgen en zij die opleiding niet halen of met een diploma op zak vertrekken, ziet de werkgever natuurlijk graag de kosten terug. Wat is het gevolg als de werkgever een werknemer de wettelijk verplichte scholing niet laat volgen of toch een studiekostenbeding afspreekt?

Een werkgever moet wettelijk verplichte opleidingen aanbieden aan werknemers en daarvan de kosten dragen. Dit staat in de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus 2022 in werking treedt.

Het gaat alleen om opleidingen die de werkgever op grond van de wet of collectieve overeenkomst verplicht is aan te bieden. Het gaat niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn te volgen, voor het behouden van de beroepskwalificatie. 

Wanprestatie

Allereerst kan het niet aanbieden van verplichte scholing een wanprestatie binnen de arbeidsovereenkomst opleveren. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide contractspartijen zijn gedeelte van de overeenkomst helemaal niet nakomt, wanneer één van de partijen zijn verplichtingen gedeeltelijk niet nakomt of wanneer de verplichtingen niet correct worden nagekomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer door het gebrek aan verplichte scholing zijn werk niet meer kan doen.

Bij wanprestatie kan de werknemer vorderen:

  • nakoming van de arbeidsovereenkomst met schadevergoeding; 
  • vervangende schadevergoeding;
  • opschorting van de verplichtingen van de werknemer; en,
  • het ontbinden van de overeenkomst door de werknemer.

Extra toetsing voor ontslag door opzegverbod

Per 1 augustus 2022 staat in de wet dat een werkgever een arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen omdat de werknemer een beroep doet op de verplichting van de werkgever om hem kosteloos verplichte scholing aan te bieden. Concreet houdt dit een extra opzegverbod (V&A) in.

Studiekostenbeding nietig

Als de werkgever met werknemer afspreekt dat hij in tijd of geld meebetaalt (tool) aan de verplichte scholing dan is die afspraak nietig. Nietig betekent dat de werkgever deze afspraak niet rechtsgeldig kan maken.

Alleen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Bij nieuwe werknemers kan de werkgever overwegen hen de verplichte opleiding te laten volgen, voordat zij in dienst treden. De werkgever is namelijk alleen verplicht om tijdens de arbeidsovereenkomst kosteloos wettelijk verplichte scholing aan te bieden. De werkgever moet hierover dan wel goede afspraken maken, om te voorkomen dat het achteraf niet toch als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt.

Daarnaast is het mogelijk dat een rechter de afspraak achteraf beoordeelt als in strijd met (de bedoeling van) de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Aangezien de wet nog niet in werking is getreden, zijn hier nog geen rechtszaken over geweest.

Publicatie van Rendement Online van 27 juni 2022