Wettelijk minimumloon stijgt

21-05-2018

Minimumuurloon afhankelijk van…

Leeftijd

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Een vast brutominimumloon per uur is er nog niet. Het minimumuurloon hangt nu af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie.

Leeftijd en situatie

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimumjeugdloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar, waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg, gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

Minimumuurloon naar rato bij parttimers

De genoemde minimumbedragen gelden bij een fulltime werkweek. Werkt een werknemer bijvoorbeeld maar 60% van de fulltime uren in de organisatie, dan heeft hij ook recht op 60% van het bruto wettelijk minimumloon. Vanaf  2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

Bron: Rendement