Whk-beschikking controleren

27-12-2018

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas (Whk) vóór het einde van het jaar naar elke middelgrote en grote organisatie. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee onderdelen:

  1. de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  2. de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Werkgevers kunnen tot 50% van de premie WGA verhalen op de werknemers, door het in te houden op hun nettoloon.

Controleren beschikking

Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren. Er gaat namelijk soms wat mis bij het vaststellen van de premie. Ga na of:

  • de juiste loonsommen zijn gebruikt;
  • de uitkeringslasten terecht aan de organisatie zijn toegerekend;
  • de bedragen kloppen.

Hiervoor is een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt.

Bezwaarschrift indienen

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.

Bezwaar kleine werkgevers

Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie. Daarom krijgen zij in plaats van een beschikking, een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2019. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.


Bron: Rendement