check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Wijzigingen in het doelgroepregister, wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

23-02-2020

In het doelgroepregister staan alle personen die onder de banenafspraak vallen.

De wijzigingen ten aanzien van het doelgroepregister hebben mogelijk gevolgen voor de werkgever. Wat zijn de twee wijzigingen en wat betekent dit voor de werkgever?

1. Werknemer kan zich uitschrijven

Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in het doelgroepregister te staan, kan hij zich laten uitschrijven. Een werknemer kan besluiten om zich uit te schrijven, omdat hij niet geregistreerd wil staan onder een doelgroep waar hij niet langer onder valt.

Gevolg werkgever

Voor de werkgever kan dit betekenen dat hij bepaalde voordelen verliest. Ook telt de werknemer niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Dit geldt dan pas vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment wordt de werknemer daadwerkelijk uitgeschreven. Sommige werknemers worden wel meteen uitgeschreven. Dit betreft werknemers die alleen geregistreerd staan als:

  • schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of van het praktijkonderwijs (pro);
  • iemand die 31 december 2014 op de wachtlijst WSW stond (Wet Sociale Werkvoorziening).

2 Opname tot AOW-leeftijd

Sinds 1 februari 2020 blijft een werknemer tot zijn AOW-leeftijd in het doelgroepregister staan, behalve als hij zich laat uitschrijven.

Gevolg werkgever

Dit geeft de werkgever meer zekerheid.

Werkgeversportaal

Je kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.

Voor een sollicitant of uitzendkracht doe je dit met zijn burgerservicenummer.

Voor de werknemer of een gedetacheerde werknemer kan dit met zijn burgerservicenummer of met het loonheffingennummer.

Financiële ondersteuning

Wil je weten welke financiële regelingen er voor de werkgever zijn, bekijk dan de advieswijzer doelgroepregister.

Met deze advieswijzer krijg je inzicht in welke regelingen van toepassing zijn wanneer de werkgever iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat.

 

Bron: Accountancy Vanmorgen