check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

WW bij minder werk door extreem weer

05-02-2021

Bij extreem weer zoals vorst, sneeuw of hoogwater kan uw bedrijf stil komen te liggen.  Is er een direct verband tussen de mindering in het werk en het extreme weer? Dan kan het zijn dat uw werknemers recht hebben op een WW-uitkering.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling van het UWV.

Wachtdagen voor het aanvragen van WW-uitkering

De eerste dagen waarop uw werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. De financiële gevolgen van onwerkbaar weer horen gedeeltelijk bij het bedrijfsrisico, daarom moet u het loon eerst zelf doorbetalen tijdens deze wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden.

Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar. Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van wachtdagen. Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen. Tijdens de wachtdagen zelf hebben uw werknemers dus nog geen recht op WW-uitkering.Welke voorwaarden gelden voor WW wegens onwerkbaar weer?

Het UWV stelt een aantal voorwaarden aan de werkgever voor het aanvragen van een WW-uitkering voor hun werkgevers. Zo moet u er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden er nog deze voorwaarden:

  • Uw werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.

  • Uw werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.

  • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt.

  • U bent niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

  • Wilt u de WW aanvragen? Gebruik dan het formulier 'Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer'.

Welke dagen tellen niet mee voor de WW wegens onwerkbaar weer?


Feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, atv-uren, roostervrije dagen, vakantie- en verlofdagen en verplichte snipperdagen tellen niet mee voor de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Bron: UWV