Zzp’ers oplossing voor tekort aan goede medewerkers?

14-04-2019

Voortaan verder als zzp’er? 

Stel dat een van uw praktijkondersteuners bij u in loondienst werkt en bij twee andere praktijken als zzp’er werkt. In zijn aangifte geeft hij het salaris aan dat hij bij u verdient als winst uit onderneming. Dit gaat al jarenlang goed, maar vanaf heden mag dit niet meer. Om problemen voor te blijven, vraagt hij of hij ook in uw praktijk als zzp’er aan de slag kan.

Rechtbank Noord-Holland bepaalde onlangs, dat dit alleen mag als de inkomsten in loondienst minder dan 10% van de omzet bedragen. Voor uw praktijkondersteuner kan dit betekenen dat het salaris niet meer kan worden aangemerkt als winst en hij daardoor ondernemersvoordelen misloopt. Zijn vraag is dus begrijpelijk, maar snijdt ú zichzelf dan niet in de vingers of zijn er ook voordelen?

Geen wezenlijke verandering

Meestal is het niet verstandig om een loondienstverhouding om te zetten in een contract met een zzp’er. Als de afspraken en de arbeidsvoorwaarden tussen u en uw praktijkondersteuner nauwelijks veranderen, zal de Belastingdienst waarschijnlijk het standpunt innemen dat uw praktijkondersteuner nog steeds in loondienst is. 

Tip: Laat uw praktijkondersteuner in dat geval gewoon werknemer blijven. Als achteraf blijkt dat ‘uw’ zzp’er toch als werknemer moet worden beschouwd, moet u alsnog loonheffing afdragen plus rente en meestal ook een boete van ten minste 25%.

Wél een wezenlijke verandering?

Meent u dat de onderlinge verhouding wel wezenlijk anders is, toets dan aan de ‘regels beoordeling gezagsverhouding’ of er nog steeds sprake is van een werknemer. Van belang kan zijn, hoe uw praktijkondersteuner naar buiten treedt. Of hij zelf zijn afspraken maakt, of hij zelf zijn werktijden en vakanties kan bepalen en of hij hetzelfde wordt behandeld als uw werknemers. 

Let op: Als het om een voormalig werknemer gaat, wordt er extra streng gekeken.

Alleen als u ervan overtuigd bent dat uw praktijkondersteuner heel anders behandeld wordt dan een werknemer, kunt u een overeenkomst van opdracht sluiten met hem als zzp’er. 

Let op: Ook als de praktijkondersteuner geen werknemer is volgens alle bovenstaande regels, kan er nog sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking, waardoor hij nog steeds fiscaal als werknemer aangemerkt moet worden. 

Het is vaak een slecht idee om een werknemer als zzp’er bij u aan de slag te laten gaan. Dat kan alleen als zijn positie wezenlijk anders is dan die van andere werknemers in uw praktijk. Bij een voormalig werknemer wordt dit extra kritisch door de fiscus bekeken.


Bron: tips en advies