Laat vakantiekracht niet over aan zijn lot

16-06-2017

De zomervakantie staat voor de deur en daarmee breekt het moment aan dat vakantiekrachten aan de slag gaan binnen uw organisatie. Om dat vlekkeloos te laten verlopen, is het van belang dat deze tijdelijke krachten goed worden ingewerkt en worden begeleid door de achterblijvers. 
Lees verder

Ontslag op staande voet, de oplossing?

14-06-2017

Uw werknemer scheldt een klant uit of neemt ongevraagd spullen uit uw bedrijf mee naar huis. U tolereert dit gedrag absoluut niet. Is ontslag op staande voet mogelijk? Waarom moet u rekening houden met een rechtszaak?
Lees verder

Geen hoger percentage minimumloon voor BBL’er

12-06-2017

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor werknemers die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt dit echter niet. 
Lees verder

Bruto minimum(jeugd)loon 2017 (tweede helft)

09-06-2017

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft een wettelijk minimumloon voor. Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast.
Lees verder

Betere naleving Arbowet in 2016

08-06-2017

Volgens het rapport Arbo in Bedrijf 2016 van Inspectie SZW besteden werkgevers meer aandacht aan preventie en voldoen zij beter aan hun arboverplichtingen. Maar het aantal organisaties dat beschikt over een actuele RI&E met plan van aanpak is nog steeds te laag.
Lees verder

Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

30-05-2017

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk altijd het minimumloon betalen, tenzij de cao toestaat dat ze anders afspreken.
Lees verder

Kleine pensioenen niet afkopen maar samenvoegen

29-05-2017

Een wetsvoorstel dat regelt dat pensioenuitvoerders kleine pensioenen op eigen houtje mogen samenvoegen, is goedgekeurd door het demissionaire kabinet. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat kleine pensioenpotjes hun pensioenbestemming behouden.
Lees verder

Praktische tips voor veilig en gezond werk

24-05-2017

De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers gepubliceerd. De gids bevat tips om de gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen op zo’n manier dat organisaties voldoen aan de EU-wetgeving.
Lees verder