check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Het verschil tussen een bedrijfsarts en arbo-arts

29-03-2018

Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf heeft een arbo-arts ingezet. Behoorlijk misleidend, vooral omdat sommige taken alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijfsarts. Wat is exact het verschil?
Lees verder

Nieuw plan voor verkorting loondoorbetaling bij ziekte?

20-03-2018

De plannen voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers zijn nog lang geen feit. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij niet vasthoudt aan de maatregel die eerder was aangekondigd in het regeerakkoord.
Lees verder

Tijd voor afrekenen van vrije ruimte WKR over 2017

21-02-2018

De eerste aangifte loonheffingen van 2018 is het moment om de balans op te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 2017. Werkgevers moeten dus nu toetsen of zij die vrije ruimte overschreden hebben en de rekening aan de Belastingdienst betalen.
Lees verder

Verkeersboetes en de werkkostenregeling

22-01-2018

Een werknemer begaat een verkeersovertreding tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking. De werkgever betaalt de verkeersboete en verhaalt de boete niet op zijn werknemer. In deze handreiking leest u de fiscale gevolgen.
Lees verder