check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

AVG: welke rechten hebben werknemers?

24-05-2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, versterkt de privacyrechten van werknemers. Er komen ook twee nieuwe privacyrechten bij: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.
Lees verder

Wettelijk minimumloon stijgt

21-05-2018

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag ontvangen.
Lees verder

Vakantiegeld uitbetalen, denk hier aan!

11-05-2018

Het is weer de periode van het jaar dat veel werknemers hun vakantiegeld ontvangen. U moet als werkgever ook fiscaal rekening houden met een aantal zaken als u het vakantiegeld uitbetaalt. Meer weten over deze zaken, lees dan verder in dit nieuwsbericht.
Lees verder

AVG: werkgever moet voor 25 mei cv’s verwijderen

04-05-2018

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijna van toepassing is, kan het voor werkgevers geen kwaad om hun werving- en selectieproces onder de loep te nemen. Dit betekent onder meer dat zij het cv van sollicitanten op tijd moeten verwijderen.
Lees verder

Compensatie voor de oudere werknemer

02-04-2018

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt.
Lees verder

Het verschil tussen een bedrijfsarts en arbo-arts

29-03-2018

Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf heeft een arbo-arts ingezet. Behoorlijk misleidend, vooral omdat sommige taken alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijfsarts. Wat is exact het verschil?
Lees verder

Nieuw plan voor verkorting loondoorbetaling bij ziekte?

20-03-2018

De plannen voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers zijn nog lang geen feit. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij niet vasthoudt aan de maatregel die eerder was aangekondigd in het regeerakkoord.
Lees verder