check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Hoe zorgt u voor lager verzuim?

11-06-2018

Vanaf maandag 11 juni 2018 was de Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het thema was: voorkomen van verzuim. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risico’s kent, kan gericht maatregelen nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.
Lees verder

Subsidie voor praktijkleren aanvragen

08-06-2018

Sinds 2 juni kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. Deze subsidie voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen is tot en met 17 september 2018 aan te vragen. Wilt u weten wat voor subsidie dit is en hoe deze te verkrijgen is? Lees dan verder!
Lees verder

Loonaangifte vóór deadline ingediend

29-05-2018

Sinds UWV werkgevers in 2015 voor het eerst vroeg om versneld hun loonaangiften in te sturen, is een groot deel van hen dat daadwerkelijk gaan doen. Voor ex-werknemers met een WW-uitkering zou het fijn zijn als meer werkgevers versneld aangifte doen.
Lees verder

“Chef, hoe kom ik aan zo’n doelgroepverklaring?”

24-05-2018

Vanaf 1 januari 2018 kunt u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan een baan komen een loonkostenvoordeel krijgen. Dat betekent dat u wanneer u deze werknemers in dienst heeft, recht heeft op een vergoeding die kan oplopen tot € 6.000,- per jaar. Lees meer over de benodigde doelgroepverklaring.
Lees verder

AVG: welke rechten hebben werknemers?

24-05-2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, versterkt de privacyrechten van werknemers. Er komen ook twee nieuwe privacyrechten bij: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.
Lees verder

Wettelijk minimumloon stijgt

21-05-2018

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag ontvangen.
Lees verder

Vakantiegeld uitbetalen, denk hier aan!

11-05-2018

Het is weer de periode van het jaar dat veel werknemers hun vakantiegeld ontvangen. U moet als werkgever ook fiscaal rekening houden met een aantal zaken als u het vakantiegeld uitbetaalt. Meer weten over deze zaken, lees dan verder in dit nieuwsbericht.
Lees verder

AVG: werkgever moet voor 25 mei cv’s verwijderen

04-05-2018

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijna van toepassing is, kan het voor werkgevers geen kwaad om hun werving- en selectieproces onder de loep te nemen. Dit betekent onder meer dat zij het cv van sollicitanten op tijd moeten verwijderen.
Lees verder