check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Verandering compensatie overwerk vanaf 2019

21-11-2018

Werknemers moeten over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Dit is sinds 1 januari 2018 volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vastgesteld. De compensatie in vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is, met ingang van 1 januari 2019, alleen mogelijk als dat in een cao is vastgelegd.
Lees verder

Kerstpakketten op fiscaal vlak organiseren

17-11-2018

Een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, wordt door werknemers zeer gewaardeerd. Bij aanschaf van deze geschenken is het raadzaam te bedenken hoe u dit fiscaal kunt organiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van de vrije ruimte. In dit nieuwsbericht lichten wij dit aan u toe.
Lees verder

Hogere WW-premie flexkrachten

08-11-2018

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink veranderen. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, is uitgewerkt in een conceptbesluit voor wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV).
Lees verder

Eerste Kamer stemt voor de WIEG

05-11-2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Dit betekent dat werknemers hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 geen recht meer hebben op kraamverlof, maar op geboorteverlof.
Lees verder

Tweede Kamer stemt voor de WIEG

29-10-2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Door het wetsvoorstel krijgen werknemers na de bevalling van hun partner recht op geboorteverlof.
Lees verder

Nieuw kennisdocument loonkostenvoordelen

25-10-2018

Het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) is vernieuwd. Op de site van de Rijksoverheid is begin oktober de vierde versie online gezet. Hierin zijn zeven extra vragen opgenomen, die vooral opheldering geven over de loonkostenvoordelen.
Lees verder