check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Whk-beschikking controleren

27-12-2018

De premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2019 is onlangs naar alle werkgevers verstuurd. Geen werkgever wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig om de mededeling of beschikking goed te controleren.
Lees verder

Langere proeftijd onder vuur

19-12-2018

Het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken bij vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. De vraag is of deze maatregel uit het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) behouden blijft.
Lees verder

Heeft u nog ruimte binnen de werkkostenregeling?

03-12-2018

De dagen worden korter en de Sint is weer in het land. Dit betekent dat de drukke, feestelijke decembermaand weer begonnen is. Misschien heeft u al plannen gemaakt voor een mooi kerstpakket of een oudjaarsborrel op de zaak . Dit brengt kosten met zich mee en hoe gaat u dit fiscaal behandelen? In dit nieuwsbericht lichten we de fiscale regels rondom de feestdagen toe.
Lees verder

Verandering compensatie overwerk vanaf 2019

21-11-2018

Werknemers moeten over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Dit is sinds 1 januari 2018 volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vastgesteld. De compensatie in vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is, met ingang van 1 januari 2019, alleen mogelijk als dat in een cao is vastgelegd.
Lees verder

Kerstpakketten op fiscaal vlak organiseren

17-11-2018

Een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, wordt door werknemers zeer gewaardeerd. Bij aanschaf van deze geschenken is het raadzaam te bedenken hoe u dit fiscaal kunt organiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van de vrije ruimte. In dit nieuwsbericht lichten wij dit aan u toe.
Lees verder

Hogere WW-premie flexkrachten

08-11-2018

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink veranderen. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, is uitgewerkt in een conceptbesluit voor wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV).
Lees verder