Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Salaris Compleet of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salaris Compleet te Naaldwijk (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Salaris Compleet niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Salaris Compleet. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Verder zijn de volgende partijen bij de ontwikkeling van deze website betrokken geweest. Huisstijl, logo en ontwerp website; Studio 0174, webteksten: Meer-communicatie.