20-06-2022

Bovenwettelijke vakantie-uren uitruilen tegen computerapparatuur

Hoe is de fiscale verwerking op de loonstrook als je de waarde van bovenwettelijke verlofuren inruilt tegen de waarde van computerapparatuur?

Een klant heeft computerapparatuur gekocht voor de werknemer. Nu wil de klant, in overleg met de werknemer, de bovenwettelijke verlofuren van de werknemer afboeken. De af te boeken verlofuren hebben dan de waarde van het apparatuur. Kan dit? En zo ja, hoe laat je dit op de loonstrook zien? Of is het alleen een kwestie van het verlof afboeken?

Op loonstrook verwerken

Op het moment dat de waarde van bovenwettelijke verlofuren wordt ingeruild tegen de waarde van computerapparatuur, is de fiscale verwerking op de loonstrook als volgt:

  1. De waarde van de bovenwettelijke verlofuren vormt brutoloon (de waarde van de computerapparatuur).
  2. Hierover is loonbelasting verschuldigd.
  3. Er resteert een nettowaarde van de verlofuren.

In plaats van uitbetaling van deze nettowaarde, ontvangt de medewerker computerapparatuur. De waarde van de computerapparatuur komt overeen met de nettowaarde van de vakantiedagen.

Samengevat:

  • Voor de verwerking op de loonstrook moet je het verlof afboeken.
  • De waarde van het verlof (de computerapparatuur) moet als bruto-component zichtbaar zijn.
  • Bij de netto-uitbetaling moet je de waarde van de computerapparatuur in mindering brengen als (netto)loon in natura.

Loon

Er is dus wel degelijk sprake van loon en geen sprake van tegen elkaar wegstrepen. De bovenwettelijke verlofuren en computerapparatuur kunnen tegen elkaar worden ingewisseld, maar een van beide is eerst brutoloon voordat deze waarde aan de werknemer toekomt.

Publicatie van SalarisVanmorgen van 12 mei 2022