01-02-2023

De loonstrook uitgelegd!

De eerste maand van 2023 is achter de rug, wat betekent dat de meeste mensen hun loonstrook over januari binnen hebben! 

De loonstrook staat vol afkortingen en bijzondere termen. Maar wat betekenen deze afkortingen eigenlijk en waar staan ze voor? In dit artikel worden de belangrijkste termen uitgelegd, aan de hand van een voorbeeldloonstrook.

1. Basisloon

Dit is het bruto maandsalaris bij een fulltime werkweek.

2. Fulltime

Hier staat het aantal uren dat fulltime gewerkt kan worden. Het basisloon dat erboven vermeld staat, is gebaseerd op het aantal uren dat hier staat.

3. Parttime

Als een werknemer parttime werkt, dan staat hier het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Bij medewerkers op oproepbasis zal het veld leeg zijn. 

4. ZW, WW, WAO, ZVW

De sterretjes die in deze vakken weergegeven zijn, laten zien voor welke sociale premies de werknemer verzekerd is. Dit wordt door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst.

5. PF1, PF2, PF3, PF4

Dit is een overzicht van de pensioenfondsen en pensioenpremiepercentages. 

6. LH kort

De werknemer heeft aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Deze korting kan maar bij één werkgever aan staan. 

7 & 8. Loonbelastingtarieven bijzondere beloningen 

Dit zijn de loonbelastingtarieven die gelden voor bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld en bonussen). De twee percentages worden gebaseerd op basis van het jaarloon van het voorgaande jaar. 

9. Jaarloon

Het fiscale jaarloon is het heffingsplichtig loon van het voorgaande jaar. Dit is het bruto jaarloon plus vergoedingen en toeslagen, en min de bruto inhoudingen (zoals pensioen).

10. Strook

Hier staat het soort strook vermeld, bijvoorbeeld 'periode', 'bijzonder tarief' of 'herreken'. Bij 'periode' is er sprake van een periodieke loonstrook, bij 'bijzonder tarief' is er sprake van een extra loonstrook met een incidentele betaling. De 'herreken' loonstrook houdt in dat er een correctie is over een of meerdere perioden. 

11. Verl. per. 

De periode waarop de loonstrook betrekking heeft. 

12. Contract

Deze indicaties zijn van belang in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

12. Contract

13. Periode 

In deze tabel staan alle bedragen vermeld die betrekking hebben op de huidige periode.

14. Tm-peroide 

In deze tabel staan alle bedragen vermeld tot en met de huidige periode.

15. Uren gewerkt 

Hier wordt het aantal gewerkte uren vermeld. Bij een oproepkracht kan dit per periode wisselen. 

16. Dgn soc verz

Dit is het aantal werkdagen (maandag tot en met vrijdag) dat er gewerkt is in deze periode.

17. Grsl. 

Over deze grondslagen worden de sociale premies, pensioenpremies en vakantietoeslag berekend.

18. Uurloon

Dit is het bruto uurloon.

19. Auto van de zaak %

Als de werknemer een auto van de zaak heeft, dan staat hier het bijtellingspercentage. 

20. Fisc. waarde

Dit is de fiscale waarde van de auto van de zaak, wat de grondslag vormt voor de verrekening van het privégebruik van de auto.

20. Fisc. waarde

21. Tm-periode 

Hier staan alle bedragen van het jaar tot en met de hudige periode bij elkaar opgeteld. In december wordt hier het salaris van het hele jaar weergegeven en in januari wordt er weer vanaf 0 gerekend. 

22. Tarief

Vergoedingen die eenmalig worden uitgekeerd, worden tegen een bijzonder tarief verrekend, zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

23. Loon/salaris

Dit is het afgesproken salaris. Bij een parttime baan zal het loon afwijken van het basisloon dat bij nummer 1 (bovenaan de strook) vermeld wordt. 

24. Ploegentoeslag

Hier staan de maandelijkse betalingen zoals overwerktoeslag.

25. Premies

Dit zijn de bruto inhoudingen van bijvoorbeeld een pensioenregeling.

26. Heff. pl. loon

Aan de hand van het heffingsplichtig loon wordt het bedrag aan lonheffing/premie voor volksverzekeringen bepaald. 

27. Netto vergoedingen/inhoudingen 

Dit zijn alle netto vergoedingen en/of inhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan vaste reiskosten of gedeclareerde onkosten. 

28. Uit te betalen

Dit is het bedrag dat de medewerker op zijn of haar bankrekening gestort krijgt.

29. IBAN

Hier is te zien naar welk rekeningnummer het salaris wordt overgemaakt. Als het salaris gesplitst wordt naar meerdere rekeningnummers, staat hier welk bedrag naar welk rekeningnummer is overgemaakt.

Iban

Publicatie van Loket.nl